Pe­rearst NA­TA­LIA KA­PI­TAN loo­bub Kuu­sa­lu ni­mis­tust

276
Kuusalu tervisekeskus.

Ter­vi­sea­met kuu­lu­tas 19. no­vemb­ril väl­ja kon­kur­si pe­rears­ti leid­mi­seks pat­sien­ti­de ni­mis­tu­le, mi­da peab Kuu­sa­lu pe­rearst Na­ta­lia Ka­pi­tan. Kon­kur­si täh­taeg on 19. det­sem­ber. Dok­tor Na­ta­lia Ka­pi­tan loo­bub sel­lest ni­mis­tust ala­tes 1. maist 2022. Kon­kur­si­ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad ter­vi­sea­me­ti, Ees­ti Hai­ge­kas­sa, Ees­ti Pe­rears­ti­de Selt­si ja ka ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se esin­da­jad. Kuu­sa­lu val­la esin­da­jad pe­rears­ti­kon­kur­si ko­mis­jo­nis on juh­tiv hoo­le­kan­de-
s­pet­sia­list Al­vi Karp ja juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man. Pe­rearst Na­ta­lia Ka­pi­tan töö­tab Kuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­kus OÜs. Sel­le ju­ha­ta­ja, pe­rearst Su­san­na Ka­ri üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kon­kur­si kuu­lu­tus on väl­jas ol­nud nä­dal ae­ga, hu­vi­li­si ei ole se­ni ol­nud: „Loo­da­me, et tu­leb uus pe­rearst. Kui ei leia sel­le kon­kur­si­ga, olen aju­ti­ne asen­da­ja, na­gu on ju­ba va­rem ol­nud, kui Kuu­sa­lu üks pe­rearst lah­kus.“

Eelmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la­juh­ti­de töö­ta­sud ja ko­mis­jo­ni­de liik­med
Järgmine artikkelRiik kü­sib val­da­delt lairibavõrgu jaoks ee­lis­ni­me­kir­ju