PARANDATUD: Lauritsapäeva jooksu võitis OLIVER ANNUS

12

16. au­gus­ti Sõ­nu­mi­too­jas il­mu­nud ar­tik­lis “Lau­rit­sa­päe­va jook­su või­tis OLI­VER AN­NUS” olid esi­kol­mi­ku­tes eks­li­kult va­led ni­med.

Jook­su üld­või­du viis ko­ju Oli­ver An­nus spor­dik­lu­bist Spar­ta. Tal­le järg­ne­sid Pil­le Hinn Spar­tast ja Evar Saul Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist.

Mees­te ar­ves­tu­ses sai Oli­ver An­nu­se ja Evar Sau­li jä­rel kol­man­da ko­ha Krist­jan Va­res klu­bist Vaks­taier.

Nais­test saa­vu­tas Pil­le Hin­ni­jä­rel tei­se ko­ha Me­ri­lin Var­sa­maa sa­mu­ti Spar­tast ja An­ni­ka Roos­leht Tree­ning­part­ner Soprt­land Jook­su­tii­mist.

Ku­ni 14aas­tas­te noor­mees­te võit­jaks tu­li Mai­kel Mag­nus Väl­ja Aru­kü­la Spor­dik­lu­bist, tal­le järg­ne­sid Aa­ron Ee­rik­soo ja Ro­met Soom Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bist.

Sa­ma va­nu­sek­las­si tü­tar­las­te hul­gas või­tis esi­ko­ha An­na He­le­ne Rauk klu­bist Triath­lon Es­to­nia, tei­seks tu­li Su­san­na Jõe Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bist ning kol­man­daks Kir­ke Klem­mer.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 23. augustil
Järgmine artikkelAruküla tänavahokiturniir tõi kokku tippmängijaid üle Eesti