OÜ Vi­lan­dert vä­hen­dab lii­ni 244 mars­ruut­tak­so­de väl­ju­mi­sae­gu

2197

Uus sõi­dup­laan hak­kab keh­ti­ma 14. maist.

Möö­du­nud nä­da­lal saa­tis OÜ Vi­lan­dert Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le bus­si­lii­ni 244 uue sõi­du­plaa­ni, mis hak­kab keh­ti­ma 14. maist. Uued sõi­dua­jad aval­das et­te­võ­te ka oma ko­du­le­hel. Töö­päe­vi­ti hak­kab Aru­kü­last Tal­lin­nas­se väl­ju­mi­si ole­ma se­ni­se 28 ase­mel 18, Tal­lin­nast Aru­kül­la 27 ase­mel 17. Nä­da­la­va­he­tu­sel hak­kab saa­ma Aru­kü­last Tal­lin­nas­se 7 kor­da päe­vas, ta­ga­si sa­mu­ti 7 kor­da. Rii­gi­pü­ha­del jääb väl­ju­mi­si kum­mas­ki suu­nas 4.

Et­te­võ­te ava­li­kus­tas sõi­du­graafiku muut­mi­se plaa­ni val­la­va­lit­su­se­le märt­si al­gu­ses. Vi­lan­dert sel­gi­tas, et ära jäe­tak­se väl­ju­mi­sa­jad, kus rei­si­jaid on vä­ga vä­he. Töö­päe­vi­ti on 6 väl­ju­misel Tal­lin­nast viimane peatus Pa­ju­pea bus­si­pea­tu­ses, kust on Aru­kül­la 6-7 ki­lo­meet­rit. Töö­päe­vi­ti Tal­lin­nast lä­bi Aru­kü­la Pi­ka­ve­re kül­la väl­ju­va mars­ruut­tak­so ae­ga kell 20.05 ära ei jäe­ta.

Val­la­va­lit­sus aval­das Vi­lan­der­ti in­fo val­la ko­du­le­hel ning Fa­ce­boo­kis ning pal­us rei­si­ja­tel tea­da an­da, mil­li­seid väl­ju­mi­si soo­vi­tak­se kind­las­ti al­les jät­ta. Kõi­ge roh­kem sai val­la­va­lit­sus ta­ga­si­si­det töö­päe­va hom­mi­ku­tel Aru­kü­last väl­ju­va­te bus­siae­ga­de säi­li­ta­mi­seks. Val­lae­la­ni­kud kom­men­tee­ri­sid, et kui­gi sõi­dug­raa­fik on ti­he, on pal­jud sät­ti­nud oma tööd-te­ge­mi­sed väl­ju­mis­kel­laae­ga­de jär­gi ning ise­gi pool tun­di hi­li­sem väl­ju­mi­ne sun­nib neid oma elu­kor­ral­dust muut­ma.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus vas­tas OÜ­le Vi­lan­dert, et ei koos­kõ­las­ta nen­de pa­ku­tud uut sõi­dug­raa­fi­kut, mis vä­hen­daks Raa­si­ku val­la ela­ni­ke lii­ku­mis­või­ma­lu­si. Val­la­va­nem And­re Sepp tõ­des, et vald eraet­te­võ­tet ko­hus­ta­da ei saa ning muu­da­tus­test tu­leb vä­he­malt 3 nä­da­lat et­te tea­vi­ta­da. Vallavalitsus esitas Vilandertile ka palve pikendada mõnda marsruuti Arukülast edasi Raasikule.

Möö­du­nud nä­da­lal tea­tas­ Vi­lan­dert, et keh­ti­ma hak­kab uus sõi­dup­laan ae­ga­de­ga, mis märt­si al­gu­ses ava­li­kus­tati.

Vilanderti esindaja kommenteeris Sõnumitoojale, et kuna tegu on kommertsliiniga, ei doteeri keegi vedajat iga liinikilomeetri eest: “Kui reisijaid ei ole, pole meil võimalust õhku vedada. Tühistasime ainult need reisid, kus tõesti polnud sõitjaid. Kui on reisijaid, oleme valmis sõitma kas või ööpäevaringselt.”

Raasiku alevikuni liini pikendada Vilandert ei plaani: “Viimastel aastatel Raasikut teenindanud vedajad on tegevuse lõpetanud ja liini sulgenud. Reisijad kasutavad linna jõudmiseks rongi, bussile lähevad vaid äärmisel juhul, kui rongiühendust konkreetsel kellaajal pole.”

Eelmine artikkelOÜ Vilandert pakub tellimusvedusid
Järgmine artikkelEAS toe­tab Ha­ra sa­da­ma­hoo­ne ra­ja­mist 199 990 eu­ro­ga