OÜ-l Raven on segadus arvete esitamisega

1537

Raasiku valla vee- ja soojaettevõtte Raven esindajad käisid Raasiku vallavalitsuses selgitamas, et probleeme tekitavad ettevõtte infotehnoloogilised programmid, mis on vanad ega tööta korralikult.

Raasiku valla vee- ja soojaettevõttes Raven on olnud viimasel ajal probleeme, mis valmistanud mõnele kliendile ning vallavalitsusele meelehärmi – paljud veemõõtjad on taatlemata, klientidega sõlmitavate lepingute vormid on koostatud pikka aega tagasi ega vasta enam nõuetele, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumised on jäänud venima, mõnede klientidega pole kirjalikku lepingut üldse sõlmitud. Lisaks ei tea ettevõte oma klientide täpset arvu, sest mitmetest allikatest on saanud erinevaid numbreid. Mõnede klientidega, eriti külades, arveldatakse sularahas ning raha vastuvõtmise kohta kviitungit ei väljastata.
Ettevõte leiab, et lepingute andmebaas vajab korrastamist ning lepingud ja ettevõtte sisekorraeeskirjad kaasajastamist, töötajate ülesanded peavad olema selgelt fikseeritud.
Ettevõtte juht Tiit Reeder ning raamatupidaja assistent Malle Rebenko selgitasid Raasiku vallavalitsusele, et osaliselt on probleemid seotud infotehnoloogiaga, sest programmid on vanad ega tööta korralikult. Segadust tekitab ka see, et mõnedes kortermajades esitatakse üks arve ühistule, teistes majades aga korteriomanikele eraldi, sellest tuleneb ka klientide erinev üldarv andmebaasides.
Vallavalitsus otsustas, et korteriühistute lepinguliste probleemide lahendamiseks tuleks ettevõttel sõlmida üks leping kogu majale, mitte iga korteriga eraldi. Samuti tuleb hankida uus ja kaasaegne raamatupidamis- ja kliendihaldusprogramm, korraldada kõigi veemõõtjate seadusekohane taatlemine, viia miinimumini sularahaga arveldamine – võimaldada klientidele arve tasumist püsi- või otsekorralduslepinguga, korrastada lepingute andmebaas, asutusesisesed korrad ja eeskirjad ning korraldada avalik konkurss ettevõtte juhatuse teise liikme leidmiseks.
Vallavanem kommenteeris, et juhatuse teise liikme kaasamine on vajalik mitmel põhjusel: „On vaja tuua ettevõtte juhtimine käesolevasse sajandisse, teisalt on vaja hakata järgnevatel aastatel tegelema vee- ja kanalisatsiooniprojektidega ning soojamajanduse arengukavaga. Praegune praktika näitab, et üks inimene ei saa nende teemadega hakkama.”

Eelmine artikkelAlgas Kolgaküla mälumängu 18. hooaeg
Järgmine artikkelAruküla waldorfkooli pere tegi kabeliraja