Õpe­ta­ja­te pal­gad

14

Mee­dias aval­da­ti õpe­ta­ja­te 2023. aas­ta kesk­mi­sed pal­gad oma­va­lit­sus­tes. Kuu­sa­lu val­la õpe­ta­ja­te bru­to­pal­gaks mär­gi­ti mi­nis­tee­riu­mi and­me­tel 2173 eu­rot, Lok­sal 2072 eu­rot, Ani­ja val­las 1938 eu­rot, Raa­si­ku val­las 1879 eu­rot kuus. Õpe­ta­ja Enn Kirs­man kom­men­tee­ris toi­me­tu­se­le, et te­gu on ilus­ta­va sta­tis­ti­ka­ga: „Õpe­ta­ja­te kõr­ge kesk­mi­ne palk tu­leb pea­mi­selt sel­lest, et ena­mik neist töö­tab pal­ju suu­re­ma koor­mu­se­ga 22tun­ni­sest nor­mist, mis vas­tab ta­va­töö­ta­ja 40 tun­ni­se­le töö­nä­da­la­le. Töö­tasu on mii­ni­mu­mist kõr­gem, aga sea­du­se­ga et­te­näh­tult üle­tun­ni­tööd ei hü­vi­ta­ta – kõr­ge­mat ta­su või li­sa­puh­kust.“

Eelmine artikkelAru­kü­la põ­hi­kool tä­his­tas esi­me­se koo­li­ma­ja mä­les­tus­tahv­li­ga
Järgmine artikkelLAU­RI BET­LEM: „Raa­si­ku vo­li­ko­gus võiks ol­la roh­kem ak­tiiv­sust ja vas­tu­tu­se võt­mist.“