Oodatakse vastuseid küsimustikule olukorra kohta Raasiku vallas

1877

Vastata saab internetis ja paberkandjal.

Seoses Raasiku valla uue arengukava koostamisega on Raasiku vallavalitsus oma kodulehele üles pannud rahvaküsimustiku, et 2011-2021 arengukava koostamisel vallaelanike huvidega paremini arvestada.

„Selle kaudu saame rahva kommentaarid ja hinnangu vallaasjadele. Kõigil on võimalus vastata ja sõna sekka öelda,“ lausus vallavanem Aare Ets.

Ta rääkis, et arengukava  järgmisel tööseminaril 17. augustil Aruküla rahvamaja saalis kavandatakse valla eesmärgid ja investeeringud, sinna on kõik oodatud. Selleks ajaks on näha rahva ettepanekud ja hinnangud praegusele olukorrale.

Küsimustiku tegemise mõtte pakkus välja Raasiku valla pearaamatupidaja Triin Türnpuu, vallavanem toetas seda.

Küsimustik sarnane sellele, millele paluti vastata 2005. aastal, enne kui hakati koostama valla arengukava aastateks 2006-2010. Lisatud on mõned täpsustused.

„Küsimused on samad, et saaks eelmise korra tulemustega võrrelda,“ sõnas Triin Türnpuu.

Aare Etsi sõnul on küsimustik pikk ja põhjalik. Palju on valikvastuseid, ka palutakse hinnata teenuseid või olukorda teatud valdkonnas viiepallisüsteemis. Saab vastata ka vabatekstis ning teha ettepanekuid. Küsitakse arvamust hariduse, kultuuri, spordi, sotsiaalhoolekande ja tervishoiu, veevarustuse ja kanalisatsiooni, turvalisuse ja muu kohta.

Rahvaküsimustiku blankette saab vallavalitsuse infosekretärilt ja Aruküla, Raasiku, Pikavere ning Peningi raamatukogudest. Sinna tuleb paberkandjal blanketid tagastada 7. augustiks. Sama kaua saab vastata küsimustikule internetis, viite sellele leiab Raasiku valla kodulehelt www.raasiku.ee uudiste ja teadete alt.

Küsimustik pandi üles möödunud nädala alguses, eelmise nädala neljapäevaks oli internetis vastanuid 33.

Vallavanem Aare Ets ütles, et soovitavat vastanute arvu vallavalitsuses pole paika pandud ega arutatud: „Arvan, et kui 200 kokku saame, on hästi.“
Küsimustiku tulemused pannakse sügisel üles valla kodulehele.

Eelmine artikkelMustjõe kõrtsi peremees taastab põlenud hoone
Järgmine artikkelIda-Harjust käis noorte laulu- ja tantsupeol mitu uut kollektiivi