Muu­seu­mid oo­ta­vad kül­la

16

Tä­na­vu­ne üle-ees­ti­li­ne muu­seu­miöö kan­nab pea­kir­ja „Öös on unis­tu­si“. Muu­seu­mid on lau­päe­val, 21. mail ava­tud õh­tul ku­ni kel­la 23. Eel­mi­sel aas­tal jäi muu­seu­miöö ko­roo­na­pan­dee­mia pä­rast ära. Aas­tal 2020 oli muu­seu­miöö lü­ka­tud ko­roo­na tõt­tu mai­kuu ase­mel au­gus­ti lõp­pu.

Muu­seu­miöö 2022 koos­töö­part­ner on SA Hea­te­ge­vus­fond Mi­nu Unis­tus­te Päev. Kõi­gil osa­le­ja­tel on või­ma­lik te­ha an­ne­tu­si, et ai­da­ta el­lu viia mõnd ras­ket või kroo­ni­list hai­gust põ­de­va lap­se unis­tus.

Ida-Har­jus oo­ta­vad muu­seu­miööl kü­las­ta­jaid Keh­ra muu­seum raud­tee­jaa­ma ma­jas ning Kol­ga muu­seum mõi­sa­komp­lek­si va­lit­se­ja­ma­jas, Viinistu kunstimuuseum ja Hara naistemuuseum. Kü­las­tus­pai­ka­de sis­se­pää­su­ta­su on 1 eu­ro.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu las­te­koo­ri­le üle-ees­ti­li­se kon­kur­si peap­ree­mia
Järgmine artikkelKeh­ra ela­nik AN­NE­LI MET­SAO­JA aval­das nel­jan­da luu­le­ko­gu „Vär­si­rõõm“