Murk­si kü­la­va­nem on AIN SAM­MAL

868

Murk­si kü­la­koo­so­lek toi­mus 1. det­semb­ril. Val­la esin­da­ja oli Mait Kröönst­röm. Koo­so­le­kul va­li­ti 3 poolt­hää­le­ga kü­la­va­ne­maks Ain Sam­mal. Murk­si kü­las se­ni kü­la­va­ne­mat pol­nud. Murk­sis on re­gist­ri jär­gi 4 ela­nik­ku.

Eelmine artikkelKeh­ra jõu­lu­maal te­gut­seb nu­ti­sõl­tu­vu­ses pä­ka­pikk
Järgmine artikkelKuu­sa­lu spor­di­kes­kus koos uju­la­ga on val­la­rah­va ka­su­tu­ses ol­nud 10 aas­tat