Murk­si kü­la­va­nem on AIN SAM­MAL

762

Murk­si kü­la­koo­so­lek toi­mus 1. det­semb­ril. Val­la esin­da­ja oli Mait Kröönst­röm. Koo­so­le­kul va­li­ti 3 poolt­hää­le­ga kü­la­va­ne­maks Ain Sam­mal. Murk­si kü­las se­ni kü­la­va­ne­mat pol­nud. Murk­sis on re­gist­ri jär­gi 4 ela­nik­ku.