Mure Loksa pärast

1303

ILMI TERNOVSKAJA,
Loksa linnavolikogu liige

Kirjutama sunnib mind südamevalu Loksa saatuse pärast. Loksal puudub praeguseks igasugune areng. Enne valimisi lubatakse kokku maad ja ilmad. Arengukavasid küll tehakse, aga neid ei jälgita ega täideta. Toon mõned näited: kirikuaed on pooleli, ranna- ja Valgejõe promenaad tegemata ning vaatamata korduvatele valimiseelsetele lubadustele ei ole ikka korralikku staadionit lauluväljakust ja laululavast rääkimata. Posti tänaval pole siiani kõnniteed ega niinimetatud lamavaid politseinikke, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi remondi järgselt pole teedele pandud asfalti ning savikarjääride ümbrus meenutab rohkem prügimäge kui linlastele mõeldud puhkeala.
1. detsembri seisuga elas Loksal 2745 inimest. Töökohad puuduvad ja paljud peavad iga päev Tallinnasse tööle käima, elanikkond vananeb ja noortel pole siin midagi teha. Küsimärgi all on Loksa gümnaasiumi saatus. Jätkuvalt ei ole infot, mis saab tervisekeskusest  ning  Loksa  laevatehasest.
Perekond Lootsmannide võimule tulekuga tekkis Loksal uus suund — kõik müügiks. Elanike jaoks olulistest asjadest on maha müüdud katlamaja, samuti vene gümnaasium, päästeameti hoone, mitmed hooned ja maatükid. Praegu võime leida müüginimekirjast veel maatükke ning sauna. Mida on aga Loksa elanikud nendest müükidest saanud? Linnas ei ole korralikke majutuskohti, kohvikuid, puuduvad võimalused keeleõppeks ja muud eluks vajalikud teenused. Tekib küsimus, et kellel on Loksal hea elada?
Volikogus 26. märtsil 2015 kinnitatud  struktuuri  järgi  on  linnavalitsuses töötajaid 20, lisaks palgaline volikogu esimees. Loksa elanike arv kahaneb iga aastaga, mida kõik need ametnikud seal hommikust õhtuni teevad? Palgad algavad 1000 eurost, ametnikel on erinevad lisatasud ja kompensatsioonid. Mitmel linnavalitsuse töötajal puudub nõutud haridus. Segased on ka volikogu ja linnavalitsuse omavahelised suhted. Linnapea abikaasa on volikogu aseesimees ja majanduskomisjoni esimees ning samaaegselt allub ta sihtasutuse Loksa Kultuur juhina linnapeale. Siin võib olla tegu korruptsiooniga. Varasemalt andis linnapea ja komisjonid volikogu ees aru.
Loksa Elu ei anna adekvaatset informatsiooni. Inimestega ei räägita, ümarlaudu ei toimu. Teabenõuetele ja arupärimistele linnavalitsus praktiliselt ei vasta. Nüüd muudeti põhimäärust ja enam mingisugust aruandmist oma tööst ei tehta. Põhimäärust muudetakse nii, nagu linnapea tahab. Volikogus enam midagi ei arutata, linnavalitsus otsustab kõik ise ära, kuigi vaid kaks linnavalitsuse liiget on Loksa elanikud. Volikogu komisjonid ei tööta, kuigi komisjoni esimeestele makstakse iga kuu selle eest hüvitist.
Volikogu liikmena panen linnavalitsuse töö juhtimisele hindeks 1. Sellel põhjusel kutsusin Loksale 5. veebruariks kell 17 muusikakooli saali riigikogu korruptsioonikomisjoni esimehe Artur Talviku. Tulge kohtuma ja küsimusi esitama!

Eelmine artikkelRaasiku vallavolikogu: liitumiseks võiks otsida veel naaberkülasid
Järgmine artikkelKehra Snaipers oli taas võidukas