Grillimiseks vali ohutu koht

2945

Nii oma maja hoovis kui looduses grillides peab silmas pidama tuleohutusnõudeid.

Puuküttega grillahi tuleb tuleohutusnõuete kohaselt paigutada vähemalt viie meetri kaugusele metsast, hoonetest või muudest põlevmaterjalidest. Grillsöega grillides peab see vahemaa olema vähemalt kaks meetrit.

Grillimise koha ümbrus tuleb puhastada selliselt, et oleks takistatud tule levik juhuks, kui söed maapinnale kukuvad. Metsas tohib grillida tähistatud lõkkeplatsidel. Sobivad kohad on RMK lõkkeplatsid, mille asukohta saab vaadata ka veebist www.rmk.ee.

Gaasigrillile asukohta valides tuleb juhinduda kasutusjuhendist. Juhendis on kirjas, kas tegu on välitingimustes või sisetingimustes kasutamiseks mõeldud grilliga.
Eestis müüdavad gaasigrillid on enamikus välitingimustes kasutamiseks.

Rõdu ja hoonega ühes osas olev terrass loetakse hoone osaks ja seal puudega või grillsöega köetavat grilli ning väli-gaasigrilli kasutada ei tohi. Rõdul ja terrassil tohib kasutada üksnes elektrigrilli ja sisetingimustes kasutamiseks mõeldud gaasigrilli.

Lisaks tuleb nii grillimisel kui lõkke tegemisel hinnata ka hetkel valitsevaid ilmastikuolusid (tuule kiirus ja suund, kuivaperiood jne). Mida kuivem on loodus ja suurem tuleoht, seda ettevaatlikum peab lahtise tule kasutamisel olema.

Väga suure tuleohu korral võivad kohalikud omavalitsused keelata metsas viibimise ja tähistatud lõkkekohtade kasutamise.

Tuleohu seisukorda looduses saab vaadata tuleohu kaardilt www.emhi.ee ning infot metsa mineku keelu kohta päästeala infotelefonilt 1524.

Grillseadme kasutamisel tuleb tagada pidev järelevalve. Pärast grillseadme kasutamist tuleb põlemisjäägid lasta täielikult ära põleda, summutada või kustutada need veega.

Ohutuse eest vastutab grillseadme kasutaja.

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus, kus hukkus naisterahvas
Järgmine artikkelJuminda, Salmistu ja Pärispea vabatahtlikud merepäästjad sõlmisid riigiga lepingu