Matk üm­ber Ka­ha­la jär­ve

148
JANNO LAENDE.

MTÜ Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts kor­ral­dab tu­le­val pü­ha­päe­val, 18. juu­nil taas mat­ka üm­ber Ka­ha­la jär­ve, mat­ka­tee pik­kus on li­gi 15 ki­lo­meet­rit. Gii­di rol­lis on ning jär­ve ää­res asu­va­test kü­la­de aja­loost ja ko­ha­pä­ri­mus­test rää­gib Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier-Soo­saar. Pea­kor­ral­da­ja Jan­no Laen­de Ka­ha­la kü­last üt­les, et tem­po va­li­tak­se kõi­gi­le mat­ka­ja­te­le so­bi­lik ning ra­jal te­hak­se joo­gi- ja puh­ke­pau­se: „Kut­su­me kõi­ki kau­nist loo­du­sest lu­gu­pi­da­vaid mat­ka­sel­le osa­le­ma mat­ka­le üm­ber sa­la­dus­li­ku Ka­ha­la jär­ve.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­las ja­gus ko­gu­kon­na-, kul­tuu­ri- ja spor­di­toe­tu­si 17 taot­lu­se­le
Järgmine artikkelAni­ja val­la­va­lit­sus pre­mee­rib edu­kaid õpi­la­si