MAT­TIAS IDA­VAIN sai Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel 5. ko­ha

1088

Eel­mi­sel nä­da­lal, 24.-25. veeb­rua­ril toi­mu­sid Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis Ees­ti noor­te tal­vi­sed meist­ri­võist­lu­sed mit­me­võist­lu­ses.
Ku­ni 18aas­tas­te noor­mees­te seits­me­võist­lu­ses saa­vu­tas esi­me­sel võist­lus­päe­val 17. sün­ni­päe­va tä­his­ta­nud Mat­tias Ida­vain Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bist 4106 punk­ti­ga 5. ko­ha.
Te­ma ük­si­ka­la­de tu­le­mu­sed olid: 60 meet­ri jooks – 7,73 se­kun­dit (640 punk­ti), kau­gus­hü­pe – 5.69 meet­rit (521), kuu­li­tõu­ge – 10.19 meet­rit (497), kõr­gus­hü­pe – 1.72 meet­rit (560), 60 meet­ri tõk­ke­jooks – 9,02 se­kun­dit (741), tei­vas­hü­pe – 3.77 meet­rit (554) ja 1000 meet­ri jooks – 3.07,44 mi­nu­tit (593).
Ku­ni 16aas­tas­te noor­mees­te seits­me­võist­lu­ses sai And­rei Bek­ker 2846 punk­ti­ga 7. ja Ken Pruul 2703 punk­ti­ga 9. ko­ha (mõ­le­mad Kuu­sa­lu SK).
And­rei Bek­ker jook­sis 60 meet­rit 8,40 se­kun­di­ga (449 punk­ti), hüp­pas kau­gust 4.60 meet­rit (308), tõu­kas kuu­li 7.95 meet­rit (363), hüp­pas kõr­gust 1.51 meet­rit (396), jook­sis 60 meet­rit tõk­keid 10,78 se­kun­di­ga (403), hüp­pas tei­vast 2.97 meet­rit (350) ja jook­sis 1000 meet­rit 3.09,20 mi­nu­ti­ga (577).
Ken Pruu­li ük­si­ka­la­de tu­le­mu­sed olid: 60 meet­ri jooks – 8,39 se­kun­dit (452 punk­ti), kau­gus­hü­pe – 4.66 meet­rit (319), kuu­li­tõu­ge – 8.51 meet­rit (397), kõr­gus­hü­pe – 1.48 meet­rit (374), 60 meet­ri tõk­ke­jooks – 10,05 se­kun­dit (532), tei­vas­hü­pe – 2.57 meet­rit (257) ja 1000 meet­ri jooks – 3.33,77 mi­nu­tit (372).
Ku­ni 16aas­tas­te nei­du­de viie­võist­lu­se lõ­pe­tas Car­men Pa­jus­te Kuu­sa­lu SKst 2021 punk­ti­ga, mis an­dis 25. ko­ha.
Ta jook­sis 60 meet­rit tõk­keid 10,42 se­kun­di­ga (636 punk­ti), hüp­pas kõr­gust 1.33 meet­rit (439), tõu­kas kuu­li 6.99 meet­rit (334), hüp­pas kau­gust 4.05 meet­rit (319) ja jook­sis 800 meet­rit aja­ga 3.09,26 (284).