MASU on äratanud Harjumaa mittetulundusühendused

936

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on üks viieteistkümnest maakondlikust arenduskeskusest Eestis, mille missiooniks on Harju maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine. HEAK tegeleb igapäevaselt ettevõtete ja MTÜde tasuta nõustamisega, läbi mille aitame kaasa kohalike arengumootorite – ettevõtete ja MTÜde käivitamisele, millest sõltub otseselt piirkondade areng.

Võrreldes 2008. aastaga on keskuse ettevõtjate ja MTÜde nõustamismaht kasvanud täpselt 2 korda. Põhjused on siinkohal lihtsad: inimestel, kes kaotasid töö, tekkis rohkem aega uute väljakutsete otsimiseks, ennast prooviti teostada ettevõtluse alal või läbi mittetulundusliku tegevuse. Teiseks asjaolu, et kodanikuliikumine on viimastel aastatel olnud kasvav trend ning üha enam suunatakse kohalikku arengut läbi tugevate MTÜde.

Eelmise aasta lõpus koostasime ülevaate levinumatest toetusprogrammidest 2000-2009, kus on kajastatud omavalitsuste ja mittetulundus­ühenduste poolt rakendatavad projektid. Küla- ja seltsiliikumise arengu toetusest on läbi aegade populaarseim olnud Kohaliku omaalgatuse programm (KOP). Vahemikus 2002-2009 jagati Harju maakonnas ühendustele toetusi summas üle 14,8 miljoni krooni, suurem aktiviseerumine toetuste taotlemisel on toimunud alates 2006. aastast. Aktiivsematest ühendustest saab KOPi kontekstis rääkida Kuusalu (sh Loksa vald), Raasiku, Kernu, Kõue, Saue ja Kose valdade puhul.

Teine oluline toetusprogramm on Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus (meede 3.2). Ajavahemikus 2000-2009 on Harju maakonnas jagatud toetusi 57 miljoni krooni ulatuses. Aktiivsuse näitlikustamiseks olgu lisatud, et nn külameetme viimases voorus esitati ainuüksi taotlusi toetussummale ca 59 miljonit krooni. Toetuste rakendajatest paistavad teistest enim silma Kose ja Saue valla organisatsioonid.
Euroopa Liiduga ühinemise järgselt hakati Eestis ette valmistama Leader programmi ehk finantsinstrumenti, mis on suunatud samuti maapiirkondade konkurentsivõime tugevdamisele. 2009. aastast on Leader toetuse najal rakendatud juba esimesed projektid. Leader tegevus­gruppe on Harjumaal 6 (www.maainfo.ee), kaks neist ületavad maakonna piire.

Kuidas saame meie, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse konsultandid olla kasulikud Harjumaa mittetulundusühendustele? Lihtsustatult öeldes oleme tugevad kolmes valdkonnas: esiteks, mis puudutab MTÜde alustamise ja tegutsemise nõustamist – ühenduste asutamine, põhikirja jm dokumentide vormistamine, arengukava ja tegevuskava koostamine, raamatupidamine, maksud ja aruandlus. Teiseks on meil tugev kompetents projekti kavandamise ja elluviimise nõustamisel – erinevate  rahastusvõimaluste tundmine, projekti planeerimine, juhtimine ja aruandlus. Meie kolmandaks tugevuseks on avatus uutele ideedele ning koostööprojektide algatamisele. Selles valdkonnas oleme ise aktiivsed, samuti ootame maakonnast huvitavaid ettepanekuid koostööks.

Varasemalt ei ole HEAK väga aktiivselt tegelenud venekeelsete ühendustega, kuid näiteks Loksa, Maardu, Kehra ja Paldiski näol on nõudlus venekeelse tasuta konsultatsiooni järele igati olemas. Siinkohal on hea meel teatada, et käesoleva aasta veebruarist on HEAKi meeskonnaga liitunud venekeelsete ühenduste konsultant. Teemad, millega venekeelsed ühendused võiksid meie poole pöörduda on samad, millest on eelpool kirjutatud.

Selle aasta esimese poole plaanidesse mahub lisaks tavanõustamisele mitmeid ühendustele suunatud koolitusi ja sündmusi. Näiteks märtsis on tulemas õhtune raamatupidamise koolitus alustavatele MTÜdele, kindlasti toimub ka rahastusvõimaluste teabepäev. Aprillis korraldame koostöösuhete ja inimeste motivatsiooni tõstmise koolituse. Maikuust alustame 3-osalise juhtimisprogrammiga juba pikemat aega tegutsenud MTÜdele, seda nii projektide, finantside kui inimeste juhtimise teemadel. Omaalgatuslikest tegevustest on soov edendada MTÜde võrgustumist avalike teenuste osutamisel sotsiaalvaldkonnas koostöös omavalitsustega. Viimased aastad näitavad, et huvi selliste sündmuste vastu on väga suur, seega on oluline olla informeeritud. Kõige lihtsam infoga kursis olla on liituda meie infolistiga (www.heak.ee). Meie kodulehelt leiate ka meie abivalmis konsultantide kontaktid.

Head Edasimineku Algust Koostöös meiega!

Eelmine artikkelEesti saalijalgpalli esiliiga meistrivõistlused
Järgmine artikkelASHWANI SHARMA: „Kehra tehas säilis tänu positiivsele mõtlemisele“