Avalik pöördumine Anija vallavolikogu ja -valitsuse poole

864

Küsimused Anijale rajata- va AS Talleggi Pääsusilma sugulinnufarmi kohta, milles ei olda mitte farmi, vaid selle asukoha vastu

1) Miks kirjutas Anija vastvalitud vallavanem teisel tööpäeval, 12. novembril 2009 alla Talleggi ehitusloale kordagi kohalike elanikega kohtumata ja nende arvamust kuulamata? Ometigi olid eelnevalt edastatud nii koosolekul kui ka Anija elanikelt ja seal töötavatelt inimestelt korjatud vastuallkirjad.

2) Palume põhjendada ja lahti kirjutada, millest koosneb Anija vallale ja Anija külale tulev kasu.

Meile teadaolevalt see puudub, kuna Anijal toimunud koosolekul teatas Talleggi esindaja, et on maksimum 2 töökohta, mis koosneb spetsialistidest. Kanalatööks sobiliku kvalifikatsiooni ja kogemustega töötajaid Anijal ei ole. Talleggil on selle probleemi lahenduseks suurte kogemustega töötajaid piisavalt, kes on linnutaudide ohust tulenevate ümberkorralduste tõttu uue töö ootel. Talleggi kodulehel puuduvad vabad töökohad juba pikemat aega.

3) Miks vallavanem on eiranud Anija vallavolikogu 2007. a 20. detsembri otsuse nr 330 punkt 2, mis nõuab, et keskkonna kahjustamine oleks täielikult välditud? Keskkonnamõju hindamise aruandes sellised lahendused (tekkiva kahjuliku keskkonnamõju vältimine) puuduvad.

4) Miks on eiratud Anija rahva tahet, mis pole mitte arengu ja ehituse vastu, vaid ohtliku tootmise kõige ebasobivama koha vastu Anija küla jaoks? Anija vallas on sobivat vaba maad küll, kus puuduvad ohud keskkonnale ja inimeste tervisele.

5) Kas olete arvestanud, et rajatav uus Jägala sõjaväeosa jääb võimalikku (linnugripi jt epideemiate potentsiaalse tekke võimalus) ohutsooni?

Soovitame tutvuda linnu­grippi puudutava materjaliga ja sellega kaasnevate piirangutega inimese tervise kaitsmisel.

Võtke eeskuju Kuusalu vallast, kes pöördus kohtusse oma elanike huvide kaitseks karjääri rajamise vastu ja võitis selle.

Praegu on elavaks eeskujuks 4 valda, kes on ühinenud Nõiakaevu ja oma elanike kaitseks. Nii seal kui Anijal on tegemist ühtmoodi tundliku paekivi pinnasega ja selle vahel kiirelt voolava põhjaveega.

Soovime selles küsimuses valla volikogu otsust, sest oht kestab kauem kui üks vallavalitsus, risk on aga võetud mitmele põlvkonnale. Seisame ju mitte ainult enda, vaid ka oma laste huvide eest.

Kõigi avalduste ja allkirjade kogumise eesmärgiks on ehitusloa peatamine. Toetus­allkirju on võimalik vaadata ja anda veebiaadressil www.anijakanala.com.

Eelmine artikkelLoksa volikogus taas LARISSA PLEHOVA
Järgmine artikkelKolgaküla kirbuturul oli üle 30 müüja ja 200 ostja