Mass­vakt­si­nee­ri­mi­ne Keh­ras

120

Fir­ma Eld­red viis nel­ja­päe­val, 1. juu­lil Ani­ja val­la­va­lit­su­se kut­sel Keh­ra güm­naa­siu­mi au­las lä­bi jär­je­kord­se mass­vakt­si­nee­ri­mi­se, see­kord süs­ti­ti Pfi­ze­ri vakt­sii­ni. Soo­vi­jad said end jär­je­korda pan­na di­gi­re­gist­ra­tuu­ris või Eld­re­di re­gist­ris. Kok­ku oli vakt­si­nee­ri­mi­se soo­vi­jaid 280, ena­mik Ani­ja val­last, aga ka Tal­lin­nast ja mu­jalt. Esial­gu pi­di vakt­si­nee­ri­mi­ne toi­mu­ma õh­tul kel­l 16-18, pi­ken­da­ti ku­ni kel­la 19. Tal­lin­nas ela­vad soo­vi­jad kut­su­ti vakt­si­nee­ri­ma Eld­re­di kon­to­ris­se. Tei­ne süst te­hak­se nel­ja­päe­val vakt­si­nee­ri­tu­te­le Keh­ras au­gus­ti esi­me­ses poo­les, Eld­red tea­tab täp­se­malt edas­pi­di. Val­la­va­nem Rii­vo Noor kom­men­tee­ris, et ini­me­sed olid ra­hul, vakt­si­nee­ri­da sai pä­rast tööae­ga ja ko­du lä­he­dal: „Ar­van, et kor­ral­da­me Keh­ras ühe mass­vakt­si­nee­ri­mi­se veel, aga tõe­näo­li­selt au­gus­tis.“

Eelmine artikkelRät­la Kü­la­selts kor­ral­das Raa­si­kul vaim­se es­maa­bi krii­si­koo­li­tu­se
Järgmine artikkelKuE­Li jät­kup­ro­jek­ti­na tu­li trü­kist täien­da­tud pa­ber­kaart „Kuu­sa­lu vald La­he­maal“