Ma­ru­tuul viis Ani­ja kor­ter­ma­jalt ka­tu­se

98
Anija kortermaja.

Pü­ha­päe­val, 18. juu­lil viis äi­ke­se­vih­ma­ga kaas­ne­nud tu­gev tuul Ani­ja kü­las ühelt ka­hek­sa kor­te­ri­ga elu­ma­jalt ka­tu­se, mil­le kor­te­riü­his­tu liik­med olid ühis­te jõu­du­de­ga pan­nud hoo­ne­le hil­ju­ti, juu­ni­kuus. Ani­ja val­la­va­lit­su­se abi­ga ha­ka­ti es­mas­päe­val ma­ja­le pa­ne­ma aju­tist ki­le­ka­tust. Val­la­va­nem Rii­vo Noor rää­kis, et sai pü­ha­päe­val ka­tu­se­ga juh­tu­nu koh­ta tea­te Häi­re­kes­ku­selt, es­ma­ne in­fo oli, et tu­leks ai­da­ta ela­ni­ke eva­kuee­ri­mi­sel ja lei­da aju­ti­sed elu­ko­had: „Kui ko­ha­le sõit­sin, sel­gus, et eva­kuee­ru­da po­le ela­ni­kel va­ja, mõn­da kor­te­ris­se oli vei­di vih­ma­vett sa­da­nud, tei­sed olid kui­vad. Era­kor­ra­li­ses olu­kor­ras tu­leb val­lal ela­ni­ke­le kii­relt abi an­da. Ai­ta­sin kor­ral­da­da, et aju­ti­se ka­tu­se pa­ne­kuks saaks kii­res­ti puit­ma­ter­ja­li.“

Eelmine artikkelRiik an­nab Keh­ra Las­te­ta­re ehi­ta­mi­seks üle mil­jo­ni eu­ro
Järgmine artikkelKinnisvarapakkumised ja tehingute statistika Raasiku vallas 2021 I poolaastal