MAR­GUS KEER­MA mä­les­tus­võist­lus­tel püs­ti­ta­ti re­kor­deid

409
TAAVI TŠERNJAVSKI. Foto Marko Mumm

Mar­gus Keer­ma 3. mä­les­tus­võist­lus­tel uuen­da­ti nel­ja Kuu­sa­lu staa­dio­ni ker­ge­jõus­ti­ku­re­kor­dit. Õil­me Võ­ro jook­sis 100 meet­rit aja­ga 11,78, Ena­ri Tõnst­röm 1000 meet­rit 2.30,50, Hen­rik Kut­berg hüp­pas kau­gust 7.33 ja Mi­rell Luik vis­kas oda 53.88.

Sel­gu­sid ka Kuu­sa­lu val­la meist­rid. Kol­ga­kü­last pä­rit Tal­lin­na klu­bi Eli­te Sport esin­da­ja Taa­vi Tšern­javs­ki või­tis kuu­li­tõu­ke tu­le­mu­se­ga 14.71. Ket­ta­hei­tes oli 49.79-ga nii kok­ku­võt­tes kui ka val­las pa­rim 1,5-ki­lost ke­tast ka­su­ta­nud Au­den­te­se spor­dik­lu­bi esin­da­ja Egert Jõe­saar. Ka­he­ki­lost ke­tast len­nu­ta­sid kõi­ge kau­ge­ma­le Nee­mo Kull (49.51) ja Taa­vi Tšern­javs­ki (46.63). Krist­jan Ro­sen­berg või­tis 100 meet­ri jook­su aja­ga 10,69 (ta­gant­tuul 3,2 meet­rit se­kun­dis), Dia­na Suu­mann 100 m tõk­ke­jook­su 13,81-ga (3,2 m sek) ja Karl Lu­mi kõr­gus­hüp­pe 2.06-ga. 300 meet­ri jook­su kii­rei­mad olid He­ge-Lee Piel­berg (41,59) ja Kris­ten Pe­to­lai (35,32) Kuu­sa­lu pa­ri­mad olid Eg­le Pri­voi (44,14) ja Karl Ja­co Da­niel (39,00), kes või­tis val­las ka 100 m jook­su, kau­gus­hüp­pe ja oda­vis­ke. Kolm val­la esi­koh­ta (100 m tõk­ke­jooks, kau­gus- ja kõr­gus­hü­pe) sai Liis­bel Al­met. Nais­te 1000 meet­rit või­tis Kat­ri­na Ste­pa­no­va 2.55,10, val­la pa­ri­mad olid Lee­nu Aas­rand (3.22,55) ja Jaa­nus Kal­las­te (2.33,30).

Tõu­ke- ja hei­tea­la­del ar­ves­ta­ti noor­te ja täis­kas­va­nu­te tu­le­mu­si koos. Pa­ri­ma tu­le­mu­se 11.85 te­gi ka­he­ki­lo­se kuu­li­ga Mar­ta Ründ­va, val­la meist­riks sai Han­na-Lii­sa Kaar­mann (kol­me­ki­lo­ne kuul 10.05). Ket­ta­hei­te pa­rim oli Kuu­sa­lu neiu Kärt Plakk (33.06, 0,75 kg). Noor­te 60 meet­ri jook­su no­be­dai­mad olid va­nu­sek­las­sis U14 Mar­ta Ründ­va 8,67 (3,8 m sek) ja Mar­tin Plakk 8,61, va­nu­sek­las­sis U16 Gret­he Ka­ro­li­ne Kal­jaste 8,27 (3,5 m sek) ja Hend­rik Kook­maa 8,30-ga (2,8 m sek), val­la pa­ri­mad olid Han­na-Lii­sa Kaar­mann ja Ker­mo Vee­tõus­me (mõl 8,58). Mar­tin Plakk ja Hend­rik Ma­dis­son üle­ta­sid tei­vas­hüp­pes Kuu­sa­lu kesk­koo­li 12-aas­tas­te pois­te re­kor­di 2.81. Võist­lust toe­ta­sid Kuu­sa­lu vald ja Bal­ti Spoon.

Eelmine artikkelRaa­si­kul al­gas vee­tor­ni ka­tu­se re­mont
Järgmine artikkelKuu­sa­lu tun­tu­sest ja müü­di ha­ju­ta­mi­sest