MAR­TIN PLA­KI võit TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju fi­naa­lis

725

No­vemb­ri lõ­pus toi­mus Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju­maa 2019. aas­ta fi­naal­võist­lus­te I etapp.

Noo­re­ma­te pois­te 60 meet­ri jook­su või­tis Mar­tin Plakk Kuu­sa­lu kesk­koo­list aja­ga 8,96 se­kun­dit. Kõr­gus­hüp­pes saa­vu­tas te­ma koo­li­vend Mark­kus Koe­mets 1.30 meet­ri­ga 6. ko­ha. Kuu­li­tõu­kes tu­li kuuen­daks Ra­mon Na­sil­ni­kov Ala­ve­re põ­hi­koo­list (8.32 meet­rit), Uku Trol­la Lok­sa güm­naa­siu­mist sai 9. ko­ha (8.14).

Noo­re­ma­te tüd­ru­ku­te tei­vas­hüp­pes saa­vu­tas Ali­sa Kask Lok­sa güm­naa­siu­mist 1.80 meet­ri üle­ta­mi­se­ga 2. ning te­ma koo­liõ­de Jo­han­na Sü­da, kes hüp­pas 1.70 meet­rit, 3. ko­ha. Kõr­gus­hüp­pes tu­li Ali­sa Kask viien­daks (1.35 meet­rit). 60 meet­ri jook­sus sai Ma­ri­liis Tiits 4. ko­ha (9,43 se­kun­dit), Keit­lyn Vol­kov 6. (9,52) ja Em­ma So­fia Loo­tus 9. ko­ha (9,64). Kõik kolm tüd­ru­kut õpi­vad Kuu­sa­lu kesk­koo­lis.

Va­ne­ma­te tü­tar­las­te kuu­li­tõu­kes saa­vu­tas Han­na Lii­sa Kaar­mann Kuu­sa­lu kesk­koo­list 3. ko­ha (11.21 meet­rit). 60 meet­ri jook­sus sai Ka­ta­ri­na He­le­na Vaht­ra Ala­ve­re põ­hi­koo­list 8. ko­ha (8,75) ja Han­na Lii­sa Kaar­mann 10. ko­ha (8,77). Kau­gus­hüp­pes tu­li Ane­te Olk­ko­nen Kuu­sa­lu kesk­koo­list sa­mu­ti 10. ko­ha­le (4.25 meet­rit).

Va­ne­ma­te pois­te 60 meet­ri jook­su lõ­pe­tas Ad­rian Aio Kuu­sa­lu kesk­koo­list 8. ko­ha­ga (8,59), kau­gus­hüp­pes sai ta 9. ko­ha (4.57).
8. det­semb­ril Võ­rus toi­mu­nud TV 10 olüm­pias­tar­ti 48. hooa­ja va­ba­riik­li­ku võist­lu­se avae­ta­pil saa­vu­tas Kuu­sa­lu koo­li neiu Han­na-Lii­sa Kaar­mann va­ne­ma­te tüd­ru­ku­te kuu­li­tõu­kes 7. ko­ha (11.62) ning te­ma koo­liõe Ma­ri­liis Tiits võist­les noo­re­ma­te tüd­ru­ku­te 60 meet­ri jook­su B-fi­naa­lis – aeg 9,22 an­dis tal­le võist­lu­sel 12. ko­ha.

Eelmine artikkelKeh­ras on nüüd kaa­saeg­ne ter­vi­se­kes­kus
Järgmine artikkelHäid pühi!