Män­guat­rakt­sioo­nid Raa­si­ku val­la koo­li­de­le

368
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­das rii­gi­han­ke koo­li­de­le män­guat­rakt­sioo­ni­de ost­mi­seks ja pai­gal­da­mi­seks. Ap­ril­lis sai val­la­va­lit­su­se pro­jekt ha­ri­dus­li­ku eri­va­ja­du­se­ga (HEV) las­te ta­va­koo­li in­teg­ree­ri­mi­seks In­no­ve kau­du Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­dist 42 043 eu­rot toe­tust. Sel­le eest os­te­tak­se Aru­kü­la, Raa­si­ku ja Pi­ka­ve­re koo­li­des­se õp­pe­va­hen­deid, et suu­ren­da­da mu­nit­si­paal­koo­li­de val­mi­so­le­kut HEV õpi­las­te õpe­ta­mi­se­le. Vä­liat­rakt­sioo­ni­de soe­ta­mi­seks kor­ral­da­tud han­ge oli jao­ta­tud viieks osaks, pak­ku­jaid oli 4. Neist tun­nis­ta­ti edu­kaks OÜ Mo­Teh ja OÜ Tip­tip­tap. Mo­Te­hilt os­te­tak­se kaks ta­sa­kaa­lu­ra­da ja kolm te­ge­lus­sei­na, Tip­tip­ta­pilt vä­li­ba­tuut, kaks be­too­nist ten­ni­se­lau­da ja kaks si­se­ro­ni­mis­sei­na. At­rakt­sioo­nid peak­sid Raa­si­ku val­la koo­li­des­se jõud­ma sü­gi­seks.

Eelmine artikkelKuu­sa­lus esit­le­ti ERIC STEN­BOC­KI elu­loo­raa­ma­tut
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la tee­des­pet­sia­lis­tiks 11 soo­vi­jat