Kahala järve tervendamise tegevuskava KMH

1401

Keskkonnaamet avalikustab Kahala  järve  tervendamise tegevuskava    keskkonnamõju hindamise programmi (KMH). Avalik arutelu tuleb neljapäeval, 12. veebruaril Kuusalu vallamajas. Valla keskkonnaspetsialist Mailis Virve selgitab, et avalikul arutelul saavad asjasthuvitatud teha ettepanekuid, milliseid keskkonnamõjusid veel hinnata: „Pannakse paika raamid, milliseid aspekte käsitletakse ja millele tähelepanu pöörata.“