Majanduskasvust saadav kasu nii ettevõtja kui pensionärini

1608

Aivar Sõerd,
Reformierakond

Aasta algus on näidanud, et Eesti inimeste elu paraneb ning majanduslik kindlustunne kasvab. See saab ainult võimalik olla korras majanduse toel, mis tagaks sissetulekute  kasvu  ja  parema  elu  kõigile meie elanikele. Palgaootused püsivad kõrged ja õigustatult, kuid ettevõtetel on üha raskem tõsta tootlikkust palgakasvuga samas tempos.
Me peame saavutama madalamalgaliste töökohtade osakaalu vähenemise ja liikuma kõrgemat lisaväärtust loovate töökohtadega majanduse suunas. Selleks, et viimaste aastate 5-6 protsendine palgakasv jätkuks ka edaspidi, peavad ettevõtjad kasvatama investeeringuid, parandama oma positsioone maailmamajanduses ja eksporditurgudel ning leidma uusi eksportturge. Riigi roll parema majanduskeskkonna kujundamisel on lisaks tööjõu maksukoormuse alandamisele ka panustamine haridussüsteemi viisil, et haridusasutuste pakutav kvalifikatsioon vastaks paremini tööandjate vajadustele. Madalalt tasustatud töökohti jääb üha vähemaks ning on oluline, et riik oskaks aidata neil inimestel endale leida uus ja tasuvam elukutse läbi ümberõppe.
Põhjamaade palgatasemeni on veel tükk maad minna, tõsi, aga mida enam eksportivaid ettevõtteid, seda kiiremini jõuab meieni ka palgakasv. Et tõsta ettevõtete konkurentsivõimet nii sise- kui välisturgudel, on riik võtnud suuna tööjõumaksude vähendamisele.
Hästi kaitstud riigi eesmärk on rahvastiku juurdekasv.
Rääkides suurtest eesmärkidest, on meil neid kolm: julgeolek, iibe kasvatamine ning majanduslik heaolu. Esimesega kaitseme kahte viimast, kaks viimast on vajalikud, et oleks üldse mida kaitsta.
Majandus ja maksukeskkonnas on eesmärkideks maksukeskkonna arendamine, hariduse väärtustamine ning ühtlustada tööjõuturul osalejate oskused perspektiivikamate sektorite poolt seatud vajadustega läbi täiend- või ümber­õppe. Eesti inimene on oma loomult töökas, meil on lihtsalt tarvis leida viise, kuidas panna see töökus suuremat väärtust looma.
Eesti riigi peamine majanduspoliitiline ülesanne on tagada Eesti iga elaniku väärikas majanduslik toimetulek   ning   võimalused   rakendada oma loovust ja töökust iseenda, oma pere ja kogu ühiskonna heaolu parandamiseks. Maksupoliitikas soovime seetõttu vähendada tööjõumakse ning seista selle eest, et riikide konkurentsivõimes Eesti koht paraneks.
Kui tahame rahva  ja riigina püsida, peame pidevalt nii saavutusi hindama kui uusi plaane tegema. Igaüks eraldi ja kõik ühiselt. Edukalt saab plaane teha vaid senisest lähtudes. Kuhu oleme jõudnud ja kuidas läheme edasi. Vanarahvatarkus hoiatab hoogsate lubajate eest, kes tegudes kärbsedki koduta jätavad. Ümber jagada saab seda väärtust, mis on töökate inimeste ja tublide ettevõtjate poolt loodud. Tugeva majanduse kindlustamise strateegia tagab iga Eesti elaniku väärika majandusliku toimetuleku.

Eelmine artikkelIgavere küla elanik on hädas teetolmu ja kihutajatega
Järgmine artikkelKuusalu valla järelevalveametnik ILMAR PEKRI