MAIT KRÖÖNST­RÖM lah­kus 3 kuuks Kuu­sa­lu vo­li­ko­gust

1082

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­tud Mait Kröönst­röm va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald pea­tas oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na kol­meks kuuks – ku­ni 20. märt­si­ni 2018. Ta kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Mul olid oo­tu­sed suu­re­ma­teks muu­tus­teks val­la juh­ti­mi­ses. Ku­na neid ei toi­mu­nud, võt­sin kol­meks kuuks mõt­le­mi­sa­ja, et nä­ha, kui­das val­las as­jad hak­ka­vad eda­si mi­ne­ma. Se­ni­ne val­la­va­nem jät­kab ame­tis, ma eri­ti ei usu muu­tus­tes­se, aga näe­me. Üks põh­jus vo­li­tus­te pea­ta­mi­seks on ka see, et tüü­tas ära, kui­das mit­te mil­les­ki ei suu­de­ta kok­ku lep­pi­da ning val­la as­ja­de­ga te­ge­le­mi­se ase­mel te­ge­leb suur osa vo­li­ni­kest isik­li­ke hu­vi­de ja am­bit­sioo­ni­de rea­li­see­ri­mi­se­ga.“ Mait Kröönst­rö­mi ase­mel on vo­li­ko­gus nüüd asen­dus­lii­ge Emil Ru­ti­ku va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald.

Eelmine artikkelELF­RIE­DE PORK­VE­LI töö­tas Aeg­vii­du koo­lis üle poo­le sa­jan­di
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni ju­hi­na jät­kab AND­RES HEIN­VER