Mäe­pea uus kü­la­va­nem on ALAR TÕN­SON

66
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Mäe­pea kü­la­va­ne­maks Alar Tõn­so­ni. Kü­la­va­nem va­li­ti 15. mail Kiiu mõi­sas toi­mu­nud kor­dus­koo­so­le­kul, kus Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­na osa­les kom­mu­naal­tee­nus­te spet­sia­list Kair Tam­mel. Kõik ko­hal ol­nud 7 osa­le­jat on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi­ re­gist­ree­ri­tud Mäe­pea kü­la ela­ni­keks. Kor­dus­koo­s­ole­kul ei ole kvoo­ru­mi nõuet. Kü­la­va­ne­ma kan­di­daa­diks esi­ta­ti ain­sa­na Alar Tõn­son, kes sai 7 poolt­häält.

Eelmine artikkelAni­ja val­la­va­lit­sus käis To­ris ja Kih­nu saa­rel
Järgmine artikkelKesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de me­da­li­ga lõ­pe­ta­jad