Maavanema järelevalve Kuusalu abivallavanema teemal

612

Harju maavanem Ülle Rajasalu saatis eelmisel nädalal Kuusalu vallavalitsusele korralduse, millega lõpetas järelevalve Kuusalu vallavalitsuse kahe istungi, ühe juunis ja teise septembris, seaduslikkuse kontrolliks – neid juhatas vallavanema asendajaks määratud abivallavanem Tõnu Ammussaar, kes ei ole kinnitatud vallavalitsuse liikmeks. Järelevalve oli algatatud volikogu liikme Enn Kirsmani avalduse alusel. Kuusalu vallavalitsus kinnitas 28. oktoobril mõlemal istungil langetatud otsuste õigsust. Maavanem märgib korralduses, et isegi juhul, kui vallavalitsus ei oleks seda teinud, poleks neil istungitel tehtud otsuste tühistamine õiguspärane. Ta lisab, et ei pea mõistlikuks ja on perspektiivitu esitada halduskohtule põhjendamatut protesti, sest huvi istungitel vastu võetud haldusaktide kehtimajäämise suhtes on selgelt kaalukam kui avalik huvi võimalike menetluslike rikkumiste kõrvaldamiseks.