MA­RI­JA KUDR­JA­KO­VA Lok­salt noor­soo­töö aas­ta toe­ta­ja

582

Mi­nis­ter Mai­lis Reps kuu­lu­tas noor­te­vald­kon­na tun­nu­stu­sü­ri­tu­sel aas­ta noor­soo­töö toe­ta­jaks MTÜ Lok­sa Aren­dus­kes­kus ja SA Lok­sa Kul­tuur ju­ha­tu­se liik­me Ma­ri­ja Kudr­ja­ko­va. Ta ju­hib noor­soo­töö eden­da­mi­seks loo­dud Lok­sa, Kuu­sa­lu ning Hal­ja­la val­la koos­töö­grup­pi, on kor­ral­da­nud Lok­sa noor­te­le mee­dia­laag­ri ning on kir­ju­ta­nud noor­soo­töö jaoks pro­jek­te mit­me­tes­se fon­di­des­se, te­ma töö tu­le­mu­se­na on Lok­sa­le loo­dud uus ska­te­park, on kir­jas Noor­soo­töö Kes­ku­se pres­si­tea­tes. Tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel kuu­lu­ta­ti võit­jad väl­ja 12 ka­te­goo­rias.

Eelmine artikkelKeh­ra pääs­te­ko­man­do juu­be­li­pi­du – 25 töö­kat aas­tat
Järgmine artikkelSõnumitoojas 6. veebruaril