Kuu­sa­lu koo­li mä­lu­män­gu­rid Har­ju pa­ri­mad

1156

Kuu­sa­lu keskkoo­li 9. b klas­si õpi­la­sed Kat­riin Rüüt­sa­lu, Os­kar Pais­te, Ako Rand­maa ja Tõ­nis La­he­maa osa­le­sid Ees­ti koo­li­noor­te mä­lu­män­gu meist­ri­võist­lus­te Har­ju­maa voo­rus, ko­gu­sid 62 punk­ti ja said põ­hi­koo­li­de ar­ves­tu­ses esi­ko­ha. Kuu­sa­lu noo­red mä­lu­män­gu­rid lä­he­vad võist­le­ma fi­naa­li, mis toi­mub 15. ap­ril­lil Viim­sis. Kuu­sa­lu kesk­koo­li 12. klas­si võist­kond sai güm­naa­siu­mi­te ar­ves­tu­ses Har­jus 4. ko­ha 59 punk­ti­ga.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ale­vi­ku koh­ta esi­ta­ti põh­ja­li­kum pla­nee­ring
Järgmine artikkelSõnumitoojas 6. detsembril