Lumetõrjest Raasiku valla erateedel

1178

Raasiku vallavolikogu võttis vastu määruse, millega reguleeritakse   erateede   lumetõrjet hajaasustuses. Vallavanem Raivo Uukkivi: „Teeseadusega on teede hooldamise kohustus teeomanikul. Seega on erateede, mille omanik pole sõlminud vallaga avaliku kasutuse lepingut või kelle teel pole avaliku kasutuse tunnuseid, hooldamiskohustus nende teede omanikel. Kuni volikogu pole regulatsiooni kehtestanud, peavad omanikud ise teed hooldama, sest avalikku raha erateede hooldamiseks vallavalitsus omavoliliselt kasutada ei tohi. Kuna Eesti on väga suures osas hajaasustatud ning kiire omandireformiga sattusid mitmed avaliku tee tunnustega teed eramaadele, on mõistlik oma kodanikele appi tulla.“ Määruse alusel teenuse saamiseks on teeomanikul aega 15. oktoobrini, et esitada vallavalitsusele avaldus.