Loksa linnavolikogus on neli alatist komisjoni

1266

Volikogu kinnitas kolmapäeval komisjonide koosseisud.

Loksa linnavolikogu kolmapäeva, 27. novembri istungil oli esimene päevakorrapunkt alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine. Ettepanekud koosseisude kohta esitasid komisjonide esimehed, kes valiti eelmisel istungil, mis oli 11. novembril.

Majandus- ja eelarvekomisjoni esimees on Helle Lootsmann, aseesimees Rein Heina ning liikmed Andres Kaskla, Allan Alajärv, Robert Rohtla, Jüri Veber, Andres Mänd, Laivi Kirsipuu ja Heiki Tudre.

Kultuuri-, vabaaja-, spordi- ja noorsookomisjonis on esimees Marija Kudrjakova, aseesimees Lauri Metus, liikmed Rainer Lapp, Galina Nikitina, Margit Amer, Christine Haravee, Innar Masing, Helle Lootsmann ja Kaire Kotkas.

Haridus- ja sotsiaalkomisjoni kuuluvad esimees Viktor Fjodorov, aseesimees Tatjana Boitsova, liikmed Õnnela Tedrekin, Galina Nikitina, Kaire Kotkas, Ilmi Ternovskaja, Jelena Täht ja Tiina Murdvee.

Volkogu revisjonikomisjon valiti kogu koosseisus eelmisel istungil: esimees Heiki Tudre, aseesimees Olga Maslova, liige Christine Haravee.