Loksa linna võimude künism

1094

21. aprillil otsustas Loksa linnavolikogu müüa OÜle Avoterm 5,5 miljoni krooni eest Loksa linna kaugküttesüsteemi koos katlamajaga. Kui uurida kinnisvaraportaale, siis linna kaugküttesüsteem on müüdud leivahinnaga – umbes kahe-kolme elamu hinna eest.

Nüüd tõstab ilmselt uus eraomanik sügiseks Loksa elanike jaoks soojahinda. Eraettevõte on küll kohustatud esitama uue soojahinna kooskõlastamiseks omavalitsusele, kuid  omavalitsusel puudub õigus hinda mitte kooskõlastada juhul, kui kalkulatsioon on põhjendatud erinevate kuluvajadustega. 

Majanduskriisi olukorras, kus iga kuuga suureneb töötute arv, on Loksa võimude otsus eriti küüniline. Liigi 60 protsenti Loksa Laevatehase AS töötajatest on alates maist saadetud sundpuhkusele. Laevatehas on eelmisest aastast pandud müüki ja siiamaani ei ole ostjat leitud. Loksa ümbruses lõpetasid tegevuse mitmed väikefirmad. Kust võtavad inimesed raha kommunaalarvete maksmiseks Loksa Keskerakonna võime vaevalt huvitab ja pärast müüki on ka vastus ette teada – eraettevõtjal on õigus soojushinda tõsta. 

Loksa linna jaoks on kaugküttesüsteem strateegilise tähtsusega objekt ja selle müük on äärmiselt vastutustundetu. Müügiga kaotas Loksa linn võimaluse kaugküttesüsteemi renoveerimiseks Euroopa fondide rahadest. See aga tähendab, et renoveerimise eest hakkab maksma lõpptarbija  soojushinna kaudu.

Loksa võimud selgitavad alates sügisest pidevalt avalikkusele, et linnal on seoses majanduskriisiga suured raskused. See jutt ei vasta tegelikkusele, kui mitte öelda, et on vale. Seisuga 1. mai 2009 laekub Loksa linna eelarvesse tulumaks igakuuliselt umbes samas suuruses kui 2008.aastal. Nii näiteks laekus märtsis 2,3 miljonit krooni, mis on 400 000 krooni rohkem, kui oli eelmisel aastal.  Linna tänased raskused pole seotud mitte majanduskriisiga, vaid hoopis võimude oskamatusega majandada ja nende onupojapoliitikaga. Rahad kuluta­takse peamiselt palkadele. Linna palgafond moodustab ligi 57 protsenti eelarvetuludest.

Loksa linnavolikogu otsus on õigusvastane
Konkurentsiseadus sätestab, et ettevõtjale ainuõiguse andmiseks on kohalik omavalitsus kohustatud korraldama avaliku konkursi Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras. Leian, et Loksa linnavolikogu rikkus seadust 17. märtsil 2009, kui otsustas konkursita sõlmida firmaga OÜ Avoterm Loksa soojamajanduse-ettevõtja halduslepingu, millega andis temale ainuõiguse sooja müümiseks. Teistkordne seaduserikkumine toimus 21. aprillil 2009, kui jälle ilma konkursita otsustati müüa kaugküttesüsteem samale firmale. Volikogu istungil ei olnud ükski saadik selle ebaseadusliku otsuse vastu.

Harju maavanemale on esitatud vastav avaldus järelevalve algatamiseks. Kuna Värner Lootsmann on haige, siis tegeleb järelevalvega maavanema asendaja.

Juhul, kui maavanem tuvastab, et Loksa linnavolikogu otsus on õigusvastane, siis esitab ta volikogule ettepaneku otsuse tühistamiseks. Ja kui volikogu seda ei tee, esitab maavanem protesti Tallinna halduskohtule volikogu otsuse tühistamiseks.

Analoogne vaidlus on praegu menetluses halduskohtus, kus Lääne-Viru maavanem vaidlustas Loksa linna ebaseadusliku otsuse võtta 10 miljonit krooni laenu. Volikogu otsuse täitmine on kohtu poolt peatatud.

Eelmine artikkelVarastamine Loksal
Järgmine artikkelRöövide tõttu moodustati Juminda Külade Korrakaitse