Loksa linna 2008. aasta kinnisvaraturu ülevaade

1203

Loksa linn on Tallinna lähiümbruse piirkondade seas kinnisvaraturul keskmisest madalamalt hinnatud. Linna eelisteks võib pidada rahulikku ja looduslähedast elukeskkonda, piirnemist merega ning suuremat turvalisust võrreldes Tallinnaga. Puudusteks võib pidada kaugust Tallinnast.

Loksa linnas tehti korteritega 2008. aastal 2-3 tehingut kuus. Aktiivsem kuu oli märts, kus toimus 8 tehingut. Korterite keskmine hind oli 2008. aastal vahemikus 5 000 – 7 000 kr/m2. Täna algavad Loksa linnas korterite pakkumised umbes 3 000 kr/m². Hinna kujunemisel on esmaseks teguriks asukoht. Oluline on ka hoone arhitektuur, tehnilised võimalused, korteri planeering, siseviimistlus, ümbruskonna heakord, liiklusvoog ja müratase, turvalisus, haljastus. Olulist rolli mängib piirkonna korterite hinnataseme mõjutamisel see, kas ka piirkonna siseselt on olemas reaalne nõudlus korterite järele.

Loksa linnas on aktiivne siseturg, kus paljud tehingud toimuvad eelkõige kohalike elanike vahel, kuid samas on piirkond atraktiivne ka Tallinna ja selle lähiümbruskonna elanikkonnale soodsa hinnataseme poolest. Pakkumine on nii korterite kui ka elamute osas küllaltki väike, sest tegemist ei ole kuigi suure linnaga.

Loksa linnas toimus hoonestatud kinnistutega (elamutega) 2008. aasta jooksul 16 tehingut. Elamute tehinguhinnad olid vahemikus 1 300 000 – 2 300 000 krooni. Lisaks asukohale, mis on kõige olulisemaks argumendiks elamu müügihinna kujunemisel, omavad järjest enam tähtsust krundi suurus, kõrghaljastuse olemasolu, elamu paiknemine krundil, elamu arhitektuur ja konstruktsioonid, ruumilahendus ning viimistlemisel kasutatud materjalid. Ostjad eelistavad praeguses turusituatsioonis läbimõeldud lahendusi ja head ehituskvaliteeti ning ei kiirusta ostuotsuse tegemisega. Nõudlus on peamiselt valminud, viimistletud elamute järele. Müügiperioodid kujunevad keskmisest oluliselt pikemaks (kuni aasta pikkuseks).

Täna algavad eramute pakkumised Loksa linnas umbes 1 000 000 kroonist.

Loksa linnas toimus elamukruntidega 2008. aasta jooksul vaid üks tehing, mille krundi suuruseks oli 1 132 m2 ning tehinguhinnaks oli 75 000 krooni. Huvi elamu-kruntide ostmise vastu tervikuna on viimase aastaga selgelt vähenenud, kuna pangad nõuavad hoonestamata kruntide puhul reeglina keskmisest suuremat omafinantseeringu osa ja turul on müügis väga palju valmis maju, mis oma hinnalt on odavamad kui ise maja ehitades investeerima peaks. Hoonestamata elamumaa kruntide hinna langust või keskmisi hindu on raske välja tuua seoses väheste tehingute arvuga.

2009. aasta I pooleks prognoosime Loksa linna kinnisvaraturu hinnatasemete edasist langust, sest müügipakkumiste hinnatase ei vasta ostjate võimalustele ning müüjad on lõpuks sunnitud hindu korrigeerima. Negatiivne majanduskasv, ülemaailmne finantskriis ning inimeste optimismi vähenemine tuleviku suhtes ei lase hinnatasemel hetkeolukorras tõusta ega stabiliseeruda. Turu toimimiseks peaks selle aktiivsus suurenema, mis eeldab omakorda pakkumiste hinnataseme edasist langust. Hinnalanguse ulatus sõltub olulisel määral objekti asukohast ja on järjest enam muutumas objektipõhiseks.

Eelmine artikkelBensiinijaama rööv
Järgmine artikkelHarju pensionärid pidasid Kolgakülas kevadpidu