Lok­sal alus­tas proo­ve puhk­pil­lior­kes­ter

982

Ree­de, 6. sep­tem­ber 2017 oli Lok­sa kul­tuu­rie­lus aja­loo­li­ne – esi­me­se­le proo­vi­le ko­gu­nes Lok­sa muu­si­ka­koo­li puhk­pil­lior­kes­ter. Or­kest­ri loo­mi­ne on muu­si­ka­koo­li di­rek­to­ri Lau­ri Me­tu­se sõ­nul kin­gi­tus Ees­ti rii­gi­le 100. sün­ni­päe­vaks. Esi­me­ses proo­vis osa­le­sid 7 män­gi­jat, di­ri­gen­did on Lau­ri Me­tus ja And­rei Sed­ler. Viimati oli Loksal pasunakoor 50 aastat tagasi.

Eelmine artikkelHari­dus­töö­ta­jad käi­sid vas­tu­võt­tu­del
Järgmine artikkelKeh­ra ait-kui­va­ti MTÜ-­le Ing­ver