Lok­sa ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni esi­mees on REIN HEI­NA

575

Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu is­tun­gil teh­ti et­te­pa­nek va­li­da vo­li­ko­gu ma­jan­dus- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni esi­me­heks Hel­le Loots­mann ning asee­si­me­heks Rein Hei­na. Ent hää­le­tus­tu­le­mu­sed muut­sid ase­tust, Hel­le Loots­mann sai 5 poolthäält, Rein Hei­na 6. Vas­ta­valt 1. no­vemb­rist jõus­tu­nud sea­du­se­muu­da­tu­se­le va­li­tak­se ko­mis­jo­ni­de esi­me­hed ja asee­si­me­hed üheaeg­selt sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel. Vo­li­ko­gu liik­mel on üks hääl, ko­mis­jo­ni esi­me­heks saab kõi­ge roh­kem hää­li ko­gu­nud kan­di­daat. Rein Hei­na sai suu­re­ma toe­tu­se, tema va­li­ti ko­mis­jo­ni esi­me­heks, Hel­le Loots­mann asee­si­me­heks.

Eelmine artikkelAeg­vii­du pe­rearst pa­neb ame­ti ma­ha
Järgmine artikkelKesk­väl­jak 2 ma­ja Kuu­sa­lus lä­heb ik­ka­gi lam­mu­ta­mi­se­le