Lok­sa 4 rah­vae­sin­da­jat pea­ta­sid vo­li­tu­sed

838

Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jas Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gus­se va­li­tud rah­vae­sin­da­ja­test 4 pa­lu­sid oma vo­li­tu­sed pea­ta­da. Lok­sa lin­na­va­lit­su­ses ju­hia­bi­na töö­tav Dei­vi Loo­mus tea­tas, et soo­vib jät­ka­ta se­ni­ses ame­tis ja loo­bub vo­li­ko­gu man­daa­dist. Lok­sa lin­na va­li­mis­ko­mis­jo­ni ot­su­se­ga sai te­ma ase­mel vo­li­ko­gu liik­meks asen­dus­liik­me­te ni­me­kir­jast Rai­ner Lapp. And­res Kask­la soo­vis pea­tada oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na seo­ses töö jät­ka­mi­se­ga Lok­sa lin­na­va­lit­su­se liik­me­na-abi­lin­na­pea­na. Vo­li­ko­gu liik­meks mää­ra­ti asen­dus­liik­me­test Ro­bert Roht­la. OÜ Lok­sa Hal­jas­tus te­gev­di­rek­tor Vik­tor Fjo­do­rov pa­lus pea­ta­da oma vo­li­tu­sed 21. jaa­nua­ri­ni 2018, asen­dus­liik­me­te ni­me­kir­jast mää­ra­ti vo­li­ko­gus­se Lok­sa raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor Õn­ne Teern, kes järg­mi­sel päe­val pa­lus pea­ta­da en­da vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na 24. jaa­nua­ri­ni 2018. Te­ma ase­mel on vo­li­ko­gus SA Lok­sa Kul­tuur te­gev­juht Hel­le Loots­mann, kes vo­li­ko­gu eel­mi­ses koo­sei­sus oli Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu asee­si­mees ja Lok­sa esin­da­ja Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­dus.