Lahin­gu­väl­ja an­ne­tu­si oo­da­tak­se nä­da­la lõ­pu­ni An­ne­tu­si La­hin­gu­väl­ja

623

mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­seks saab te­ha vä­he­malt käe­so­le­va nä­da­la lõ­pu­ni, ku­na sam­ba ehi­tu­seks va­ja­mi­ne­vast ra­hast on puu­du veel li­gi 8000 eu­rot. Kol­ma­päe­val on mä­les­tus­mär­gi taas­ta­mi­se al­ga­ta­jal, Ani­ja val­la­va­ne­mal Ar­vi Ka­ro­ta­mil ka­vas an­da in­terv­juu ETV uu­dis­te­le, et kut­su­da veel­kord kõi­ki üles an­ne­ta­ma: „Sam­ba ümb­ru­se hea­kor­ra­tööd on lõ­pe­ta­tud, mu­ru­see­me kül­va­tud. Sam­ba de­tai­li­de val­mis­ta­mi­ne käib, tööd on graa­fi­kus.“ La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­mas ava­tak­se Keh­ra la­hin­gu 100. aas­ta­päe­vaks jaa­nua­ris.