Kuusalus laste päevahoid

1706

OÜ Lahe Koht juhataja CÄTLIN CHRISTIN TOPS on läbinud koolituse ja saanud litsentsiga lapsehoidjaks.  Tänu sellele võib mängutuppa Lahe Koht anda lapsed hoida kogu päevaks.
Lapse hoidmise eest Kuusalu mängutoas on võimalik taotleda vallalt toetust.

Kuusalu lasteaias jäi sel sügisel kohata sadakond last. Nüüd on alevikus olemas alternatiivne lapsehoiuvõimalus. Lasteaiakohata jäänud lapse saab viia Kuusalu valla esimesse ametlikku eralapsehoidu – mängutuppa Lahe Koht, mis hakkas endise Petsi spordiklubi ruumides tegutsema eelmise aasta detsembris. Kuna algul polnud OÜl Lahe Koht lapsehoiuks litsentsi, said emad jätta sinna oma lapsed vaid mõneks tunniks mängima, kuid seda võimalust kasutati harva. Rohkem on tellitud Lahedat Kohta sünnipäevade pidamiseks.

Osaühingu juhataja ja mängutoa perenaine Cätlin Christin Tops läbis käesoleva aasta alguses 160-tunnise koolituse, sooritas Tallinna Pedagoogilises Seminaris eksami ning sai lapsehoidja tunnistuse.

Et taotleda maavalitsusest tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks, tuli võtta mängutoa jaoks kooskõlastused päästeametilt ja tervisekaitsest. Kohapeal kontrollimas käinud tervisekaitseinspektor uuris ka seda, kuidas lapsed päevahoius magama ja sööma hakkavad. Lõunauinakuks on ostetud voodid. Sooja sööki tellitakse lastele kõrvalasuvast Teeroosi köögist – karpides tuuakse kohale lastele sobivaid suppe-praade.

Oktoobrist alates on seitse peret hakanud oma kaheaastaseid põnne olenevalt vajadusest päevahoidu viima – kui emad lähevad tööle või kooli või tahavad lihtsamat kodupäeva, sest peres on ka väike beebi.

Üks lapsehoidja võib hoida korraga viit kuni kolmeaastast last või kümmet kolmeaastast ja vanemat. Kui soovijaid on rohkem, saab tööle võtta ka teise hoidja, lubas Cätlin Christin Tops.

Ta rääkis, et linnade päevahoiud on suuremad ja kallimad, seal töötavad ka alushariduse õpetajad: „Meie päevahoius esialgu alusharidust ei saa, mina viin lastega läbi arendavaid tegevusi: kuulamis- ja vaatamismänge, võrdlemist, käelist tegevust. Käime ka õues. Enne suurde lasteaeda minekut on päevahoius käival lapsel võimalus õppida suhtlemist, koosmängimist – tegutsemist teiste omaealiste seas.”     

Maavanema antud tegevusluba võimaldab lapsevanemal taotleda kohalikult omavalitsuselt päevahoiu eest lapsehoiutoetust, mis on Kuusalu vallas kuni 2000 krooni kuus. Tingimus on, et pere peab olema valla elanike registris, laps kirja pandud valla lasteaia järjekorda ning tema jaoks ei ole praegu vaba kohta.
Toetust makstakse päevahoiu eest saadud arvete alusel.

Möödunud nädalal kinnitas Kuusalu vallavalitsus lapsehoiutoetuse neljale perele, kelle lapsele pole olnud võimalik anda lasteaiakohta ning kes kasutavad päevahoiuteenust.

Eelmine artikkelPerilast leiti mürsk
Järgmine artikkel„Tagasi kooli“ tõi esinema REET LINNA, SANDRA NURMSALU ja teised