Raasiku vald toetab eralasteaias käimist

1257

Vallavolikogu kinnitatud eralasteaedade toetamise kord hakkab kehtima 1. novembrist.

Vastavalt korrale on toetuse saamise õigus eralasteasutusel, kus käivad lapsed, kelle enda ja ühe tema vanema või hooldaja elukoht on rahvastikuregistri järgi Raasiku vald. Toetust makstakse juhul, kui oma valla lasteaedades sellele lapsele kohta ei ole. Toetuse saamiseks peab laps olema oma elukohajärgse munitsipaallasteaia järjekorras. Kui munitsipaallasteaias talle koht vabaneb, kaob õigus saada toetust eralasteaia toetusele. Toetust ei maksta neile, kellel on võlgnevusi Raasiku valla munitsipaallasteaedade ees.

Toetus määratakse lapsevanema taotluse alusel ning toetuse saamiseks sõlmitakse vallavalitsuse ja eralasteaia vahel finantseerimisleping. Selles sätestatakse lepingu periood, toetuse suurus ja ülekandmise tähtaeg, vallavalitsuse õigused toetuse sihipärasuse kontrollimisel, sanktsioonid lepingu rikkumise korral ning aruannete esitamise kord ja tähtaeg.

Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusspetsialist Ardo Niinre selgitas, et vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele on lapsevanemal õigus vabalt valida oma lapsele lasteaeda, kuid äsjakehtestatud korra alusel ei maksta toetust, kui vanem lihtsalt pole soovinud oma lapsele munitsipaallasteaias kohta.

Raasiku valla eelarvest toetatakse vaid neid eralasteasutusi, millel on koolitusluba, arengu- ning õppekava jm. Ardo Niinre ütles – see tähendab, et toetatakse ainult eralasteaedu, mitte laste päevahoidu.

„Lapsehoid on sotsiaal-, eralasteaed haridusasutus. Eralasteaedades on kinnitatud õppeprogramm, nii et laps saab seal samamoodi koolieelset õpet nagu munitsipaallasteaias,“ põhjendas ta.

Eralasteaia toetuse suuruse määrab Raasiku vallavalitsus igaks eelarveaastaks eraldi. Kui suur on see sellel aastal, ei ole veel otsustatud. Tõenäoliselt kinnitab vallavalitsus toetuse suuruse järgmisel istungil. Kui eralasteaedade kohamaksud on keskmiselt 5000-7000 krooni kuus, siis Raasiku vald hakkab vallavanem Andre Sepa hinnangul kompenseerima sellest kuni 50 protsenti.  Toetussumma kehtestamisel arvestatakse seda, kui suur on ühe lapse kohamaks valla lasteaedades.

Praegu on Raasiku vallalt oma lapse eralasteaias käimiseks toetust soovinud üks ema. Vallavanem prognoosis, et sel aastal tuleb toetusavaldusi vaid mõni üksik, kuid arvestades sündivuse suurenemist võib järgmistel aastatel nende arv kasvada.

„Munitsipaallasteaedadesse ei suuda vald järgmistel aastatel luua nii palju kohti, et neid kõigile lastele jätkuks,“ oletas ta.

Jaanuaris avatakse lasteaiarühm Pikavere koolimajas. Sinna võetakse vastu 20 last, vallavalitsusele on seni esitatud taotlused seal 13le lapsele koha saamiseks. 

Eelmine artikkelPerilast leiti mürsk
Järgmine artikkel„Tagasi kooli“ tõi esinema REET LINNA, SANDRA NURMSALU ja teised