Kuusalu vallavalitsuse liikme hüvitis 440 eurot

636

Kuusalu volikogu otsusega on vallavalitsuse liikmete hüvitis 440 eurot kuus. Kuusalu vallavalitsus on 5liikmeline ning koosneb poliitikutest: peale vallavanema Kalmer Märtson ja Kunnar Vahtras valimisnimekirjast Ühiselt Edasi, Madis Praks Reformierakonna nimekirjast ja Kaupo Parve nimekirjast Oma Vald. Vallavanemale seda hüvitist ei maksta. Urmas Kirtsi kommenteeris külavanemate koos­olekul töötasusid: „Vallavanema palk ja vallavalitsuse liikmete hüvitised pandi paika eelmiste kohalike valimiste järel koalitsiooni kokkuleppena ning peaksid kestma muutmatult kogu valitsemisaja ehk 4 aastat. See on õiglane.“