Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se is­tun­gid

265
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus pi­das erio­lu­kor­ra ajal is­tun­geid in­ter­ne­ti va­hen­du­sel. Pä­rast erio­lu­kor­ra lõp­pu toi­mu­nud aru­te­lu tu­le­mu­se­na ot­sus­tas val­la­va­lit­sus, et iga kuu esi­me­sel nel­ja­päe­val ko­gu­ne­tak­se is­tun­gi­le val­la­maj­ja ja neil, kes ei saa osa­le­da, või­mal­da­tak­se osa võt­ta in­ter­ne­ti va­hen­du­sel. Teis­tel kor­da­del ot­sus­ta­tak­se olu­kor­rast sõl­tu­valt, kas te­ha­ke iner­ne­ti­koo­so­lek või saa­dak­se kok­ku. Möö­du­nud nel­ja­päe­val, 28. mail oli is­tung in­ter­ne­ti­por­taa­li Zoom va­hen­du­sel. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­rib, et erio­lu­kor­rast saa­dud õp­pe­tun­de ei to­hi las­ta rais­ku min­na: „Val­la­va­lit­sus sai kaug­töö­ is­tun­gi­te häs­ti hak­ka­ma, ot­sus­ta­si­me is­tun­geid sa­mas vor­mis jät­ka­ta.“