Kuusalu vallas taotletakse LEADER-raha kõige rohkem

668

MTÜ Arenduskoda 2010. aasta III projektivooru taotlustest on ligi kolmandik Kuusalu vallast – 13 projekti 36st.

Seekord jagatakse toetusi meetmest 1.2 – seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine omaalgatusliku tegevuse kaudu ning meetmest 2.3 – siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine, et tõsta piirkonna konkurentsivõimet tootmises ja teeninduses.

Meetmesse 1.2 on esitatud kokku 31 taotlust 1 677 850 krooni väärtuses. Meetmest 2.3 küsitakse toetusraha 5 projektile 681 334 krooni ulatuses.

Kuusalu vallast küsitakse LEADER-raha 13 projektile, neist 12 on meetmesse 1.2 ehk seltsitegevuseks kogusummaga 616 660 krooni ning meetmesse 2.3 ehk rahvusvaheliseks koostööks 1 projekt maksumusega 111 600 krooni.

Loksa linnast on meetmesse 1.2 saabunud 3 projekti, mille jaoks taotletakse kokku 129 076 krooni.

Rohkem on taotlusi veel Vihula vallast – 9. Meetmesse 1.2 on Vihula vallast 7 ja meetmesse 2.3 2 projekti.

Arenduskoja teistest valdadest on samuti vähem projekte: Ambla vallast on esitatud seekordsesse taotlusvooru 4, Kadrina vallast 4 ja Tapa vallast 3 projektitaotlust.  

Hindamiskomisjon vaatab praegu taotlusi läbi. Hindamistulemused selguvad 2. novembril ning Arenduskoja juhatus annab hinnangu 4. novembril. Seejärel tulemused avalikustatakse.

MTÜ Arenduskoda tegevjuht Heiki Vuntus ütles, et eel­arves on toetuste raha alles veel 1,7 miljonit krooni, kuid pole kindel, kas ja kuidas see summa kahe meetme vahel jagatakse. Praegu on kõlama jäänud põhimõte, et meetme 2.3 jaoks antakse sellest 60 protsenti ning 1.2 tarvis 40 protsenti. Kui üldkoosolek sel nädalal niisuguse jaotuse kinnitab, saab meetmest 1.2 rahastada projekte küsitust poole väiksema summa ulatuses.

MTÜ Arenduskoda on 2010. aastal esitanud PRIAsse heakskiitmiseks kokku 86 rahastamisprojekti, neist 82le on vastatud positiivselt. Arenduskoja hindamiskomisjonilt heakskiidu saanud projektidest on 3 osas loobutud elluviimisest. Kaks neist on Kuusalu vallast – lubatud toetusest ütles ära MTÜ Varemete, kuna ei toetatud Kalme-Kõnnu ajalooraamatu koostaja töötasu, ning Tapurla Külaselts ei vii ellu külaplatsi väljaehitamise projekti, sest ei saanud naabermaaomanikega kokkuleppele külaplatsi maaküsimuses. Ka loobus ühest projektist Aravete rahvamaja.

Uued taotlusvoorud kuulutatakse välja veebruaris.

Eelmine artikkelAutopõleng
Järgmine artikkelHarjumaa Sümfooniaorkestri esimene kontsert oli Arukülas