Kuu­sa­lu val­la te­ge­vus­toe­tus spor­dik­lu­bi­de­le

24
Kuusalu vallamaja

Kuu­sa­lu val­las saa­vad 2023. aas­ta val­laee­lar­vest noor­te tree­ning­rüh­ma­de­le te­ge­vus­toe­tust 5 spor­dik­lu­bi, kok­ku 50 000 eu­rot. Toe­tus maks­tak­se va­le­mi alu­sel – 30 prot­sen­ti saa­vad kõik täh­ta­jaks taot­lu­se esi­ta­nud ja nõue­te­le vas­ta­vad spor­dik­lu­bid võrd­selt, 30 prot­sen­ti klu­bi juu­res te­gut­se­va­te tree­ning­rüh­ma­de ar­vu jär­gi ja 40 prot­sen­ti vas­ta­valt tree­nin­gu­tes osa­le­va­te noor­te ar­vu­le. Spor­di­klu­bi Kei­la Swimc­lub saab tä­na­vu val­lalt toe­tust 14 995,07 eu­rot, Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi 10 729,06 eu­rot, korv­pal­lik­lu­bi Viim­si 10 532,02 eu­rot, Ha­ra Sei­la­mi­se Selts 8857,14 eu­rot ja Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi 4886,70 eu­rot. Ka­ra­tek­lu­bi IVL jäi toe­tu­se­ta, sest tree­ning­rüh­mas ei ol­nud nõu­ta­vat ar­vu noo­ri, kes on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelKeh­ras moo­dus­ta­tak­se suur sü­da