Keh­ras moo­dus­ta­tak­se suur sü­da

15

JJ-St­reet Tant­su­kool koos­ Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se­ga kut­sub kõi­ki pü­ha­päe­val, 12. veeb­rua­ril Keh­ra koo­li et­te lin­na­väl­ja­ku­le, et moo­dus­ta­da suur sü­da­me ku­ju, mis jääd­vus­ta­tak­se droo­ni­fo­to­le. Ees­ti eri pai­gus toi­mu­va et­te­võt­mi­se ees­märk on sel­gi­ta­da, kus asub Ees­ti suu­rim sü­da. „Teist aas­tat toi­muv akt­sioon on tä­na­vu Uk­rai­na sõ­ja tõt­tu eri­li­se­ma tä­hen­du­se­ga. Meie oo­ta­me Keh­ras kell 15 sü­da­meakt­sioo­ni­ga lii­tu­ma igas va­nu­ses ini­me­si koos pe­re­ga, ka koo­le, et­te­võt­teid ja eri kol­lek­tii­ve,“ sõ­nas kul­tuu­ri­kes­ku­se juht Vei­ko Veiert.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la te­ge­vus­toe­tus spor­dik­lu­bi­de­le
Järgmine artikkelSood­la har­ju­tus­väl­ja erip­la­nee­rin­gu es­kii­si ava­li­kus­ta­mi­ne