Kuusalu valla suvist valverühma ei tule

1176

Kuusalu vallavalitsus teatas lapsevanematele, et Kiiu lasteaeda Kiigepõnn kavandatud suvist valverühma ei avata, sest soovijaid oli vähe. Valla haridusspetsialist Anu Kirsman selgitas, et rühma moodustamise minimaalseks arvuks loeti 18 last. Lapsevanemate seas tehtud küsitlusest ilmnes, et valverühma sooviti panna 15 last. Kuna paluti lisada ka täpsem periood, selgus, et neist igapäevaselt oleks kohal olnud keskmiselt 12. „Järgmisel aastal viime analoogse küsitluse läbi jaanuari alguses, oleme valmis valverühma avama, kui soovi avaldab piisav hulk lapsevanemaid,“ lubas Anu Kirsman.