Pärispea ja Parksi külavanemad lahkusid ametist

807

Parksi külavanem Valdek Slet ja Pärispea külavanem Annika Kuzmina esitasid Kuusalu vallavalitsusele avalduse vabastada nad külavanema ametist. Vallavalitsus on mõlemad taotlused rahuldanud. Vastavalt külavanema statuudile tuleb vallavalitsusel korraldada 2 kuu jooksul koosolekud uue külavanema valimiseks.