Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu

158
Kuusalu noortekeskus asub Köstrimajas.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas no­vemb­ri al­gu­ses toi­mu­nud is­tun­gil ühe­hääl­selt Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu põ­hi­mää­ru­se. Juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man sel­gi­tas is­tun­gil, et, te­gu on Kuu­sa­lu val­la noor­te en­di init­sia­tii­vi­ga, mi­da tu­leks toe­ta­da, pal­ju­des oma­va­lit­sus­tes on noor­te­vo­li­ko­gu. Põ­hi­mää­rust aru­ta­ti noor­te­ga, vo­li­ko­gu ha­ri­dus- ja noor­soo­töö ko­mis­jo­nis, et­te­pa­ne­kuid sai te­ha Noor­teü­hen­dus­te Liit. Käi­di ka tut­vu­mas teis­te oma­va­lit­sus­te noor­te­vo­li­ko­gu­de te­ge­vu­se­ga. Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gus võib ol­la 5-9 lii­get va­nu­ses 14-26 eluaas­tat, va­li­da või­vad vo­li­ko­gus­se esin­da­jaid 11-26aas­ta­sed. Va­li­mi­sed kor­ral­dab Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus. Noor­te­vo­li­ko­gu saab kaa­sa rää­ki­da noo­ri puu­du­ta­va­te õi­gu­s-
ak­ti­de koos­ta­mi­sel, al­ga­ta­da aru­te­lu­sid ja pro­jek­te, te­ha val­la­va­lit­su­se­le ja -vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­kuid.

Eelmine artikkelKoda­ni­ku­kam­paa­niad Raa­si­ku ja Ani­ja val­las
Järgmine artikkelRaa­si­ku­le ska­te­park