Kuusalu valla noorsootöö ümarlauas oli noori vähe

1257

Noortekeskuste juht MARI PAENURM: „Tahan oma töö kaudu panustada, et noortele meeldiks elada Kuusalu vallas ja sooviksid siia tagasi tulla.“

Kuusalu noortekeskusesse ehk endisesse Köstrimajja kogunes laupäeval, 12. jaanuaril noorsootöö teemalisse ümarlauda 10 täiskasvanut ja kaks noort. Kohal olid Kuusalu Noortekeskuste juhatajana neli kuud ametis olnud Mari Paenurm, Kolga 8aastase staažiga noorsootöötaja Marju Jaanimäe, Kiiu noorsootöötajana paari kuu eest alustanud Margit-Karmen Reinvelt, abivallavanem Milli Kikkas, volikogu hariduskomisjoni esimees Sulev Valdmaa, Kuusalu keskkooli direktor Vello Sats ja õppealajuhataja Aili Kontus, valla noortekeskuste endine juht Külli Luuk, MTÜst Kuusalu Matkaselts Anu Kirsman, Kuusalu kooli õpilasesindusest Rita Kerro ja Ingrid Rebane ning Sõnumitooja ajakirjanik.

Mari Paenurm tutvustas sügisel koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse (ENK) ja Ernst&Yong ABga läbi viidud hindamisprotsessi tulemusi – toimus enese- ja välishindamine ning küsitleti noori.

Välishindajaid oli kolm: Haljala vallavalitsuse lastekaitsetöötaja Merje Mitt, ENK erinoorsootöö peaekspert Helen Kereme ja noortevaldkonna koolitaja Argo Bachfeldt.
Nad hindasid Kuusalu vallas tehtava noorsootöö kvaliteedi heaks. On mitmekülgsed ja heal tasemel võimalused noorsootöös osalemiseks, toimib huviharidus. Ametis on professionaalsed ja motiveeritud noorsootöötajad, vallas on kolm noortekeskust.

Välishindajad loetlesid olulisemad toimingud, mis tuleks ära teha. Esiteks töötada välja noorsootöö arengu- ning noortekeskuste tegevuskava. Luua hästi toimiv koostöövõrgustik valla tasandil ning leida ressursse selle koordinaatori palkamiseks.
Kaasata noorsootöösse ka vanemaid noori – üle 18. eluaasta. Arendada regulaarne süsteem noortevaldkonna laiemaks uurimiseks, viia läbi küsitlusi noorte rahulolu ja vajaduste kohta.

Mari Paenurme sõnul ilmnes hindamisprotsessi käigus, et Kuusalu vallas on lisaks tavapedagoogidele ligi sada inimest seotud mingil moel noorsootööga – treenerid, ringijuhid, kunstidekooli õpetajad, huvijuhid, erinevate MTÜde eestvedajad ja paljud teised. Lisaks paarkümmend vabatahtlikku, kes aitavad noortekeskuste üritustel või on kaasatud erinevatesse projektidesse.

Küsida, mida noored tahavad
Noorte seas tehtud küsitluse kohta sõnas Mari Paenurm, et see ei läinud päris hästi, vastuseid tuli 170. Kokku on vallas 1600 noort vanuses 7-26 eluaastat. Selgus ka, et paljudel noortel ei olnud küsitlusele vastamise kogemust.

Vastanutest ligi 75 protsenti ütlesid, et nende vaba aeg on sisustatud huvitegevusega – sporditrennid, laulukoorid, muusikakool, tantsuringid ja palju muud. 13-26aastastest vastanutest ligi 23 protsendile ei meeldi elada Kuusalu vallas.

Külli Luuk märkis, et küsimused olid sõnastatud keeruliselt. Mari Paenurm selgitas, et ENK kasutab standardset küsimustikku, mis tagaks valdkonna võrreldavuse üle vabariigi.

Sulev Valdmaa arvas, et küsimusi võiks muuta lihtsamaks ja viia läbi uus küsitlus. Külli Luuk lisas, et tema küsis koos kolleegidega igal aastal noortelt tagasisidet. Mari Paenurm ütles, et tagasisidet küsitakse ja noorte soove arvestatakse ka nüüd.

Milli Kikkas: „Oletasin, et siin ümarlauas on arvukalt noori, kuid ei ole. Kas noortele üldse on vaja eraldi noorsootööd? Või teeme me midagi valesti?“

Ümarlauas osalenutel paluti märkida enesehinnangu ankeedi põhjal, mis tuleks kõigepealt ette võtta. Rohkem märgiti, et noori tuleks kaasata senisest enam otsustusprotsessidesse, vald peaks neid innustama ja motiveerima.

Millised on ootused noortekeskustele
Mari Paenurm: „Kuusalu Noortekeskused on valla üks allasutus, millel on kolm kooskäimiskohta. Nii Kuusalu, Kiiu kui ka Kolga noortekeskused ei vasta tervishoiu- ega ohutusnõuetele. Mööbel on vana, nagu sinna aastatega on kogunenud. Tänu sellele, et Kuusalu noortekeskuses on hulgaliselt hakatud pidama sünnipäevi, saime renditulu eest kööki osta ahjuga elektri­pliidi ning nõudepesumasina. Edaspidi plaanime hakata sünnipäevadeks pakkuma programmi.“

Kuusalu noortekeskuses käivad enamasti alg- ja põhikooli lapsed, Kiius põhikooliealised, Kolga noortekeskuse ümber on koondunud keskkooliealisi ja vanemaid.

Kiiu noortekeskuses on päevas külastajaid 13-15, Kuusalus kuni 20, Kolgas samuti kuni 15.

Noorsootöötajate sõnul soovivad osad lapsed, et noortekeskus oleks avatud ka reedeti, nädalavahetustel ning senisest kauem argipäevaõhtuti. Ent Kiius ja Kolgas on ette nähtud pool töökohta, töötatakse vastavalt sellele koormusele.

Kõik olid sama meelt, et noored on oma kodude nägu. On neid, kes on väga hõivatud ja noortekeskuse tegemistes osalemiseks pole aega, ning ka neid, kelle jaoks on noortekeskusse minek igapäevane vajadus.

Kõik kolm noorsootöötajat tõdesid sedagi, et mitmesugustel üritustel, meisterdamistel-korraldamistel võetakse appi oma perekonnaliikmed, sõbrad-tuttavad – sest eelarves puuduvad vahendid abilistele töö eest tasumiseks.

Sulev Valdmaa ja Milli Kikkas olid seda meelt, et keeruline oleks taotleda vallaeelarvest raha täiendava töökoha jaoks. Küll aga võiks paluda lisaraha, mida saaks kasutada, kui võetakse abilisi lepinguliselt mõneks projektiks või ürituseks.

Edasise töökorralduse asjus lepiti kokku, et algust tehakse valla noorsootöö arengukava ja noortekeskuste tegevuskavade koostamisega. Võetakse plaani korraldada noorte seas küsitlusi, et välja selgitada nende soovid. Noorsootöösse võiks kaasata isasid-emasid ja vabatahtlikke juhendajaid.

Vello Sats kutsus noorsootöötajaid kooli, et rääkida koostööst õpetajatega ning tutvustada noortekeskusi õpilastele.

Mari Paenurm ütles, et kindlasti on suvel taas tulekul noorte töö- ja puhkelaagrid, mis on aastaid olnud väga popid. Kuusalu kooliga peetakse läbirääkimisi, et liiklusõpe tuua sealt üle noortekeskusesse.

Eelmine artikkelTulekahju Sõpruse väljakul
Järgmine artikkelArutelu Kuusalus – kas riigigümnaasium Ida-Harjusse või hoopis Tallinna piirile