Raasiku vallavalitsus anti lasteaiakoha pärast kohtusse

1132

Pere nõuab puuduva lasteaia koha eest hüvitist.

Raasiku vallavolikogu jaanuarikuu istungil teatas vallavanem Aare Ets, et sarnaselt mitme teise Tallinna lähedase vallaga on ka Raasiku vallavalitsus puuduva lasteaiakoha tõttu kaevatud kohtusse.

Üks vallas elav perekond, kes soovis oma lapsele kohta Aruküla sõimerühmas, kuid kohtade vähesuse tõttu ei ole seda saanud, soovib vallalt 2694,68 eurost hüvitist. Kuna lapsevanem ei saanud eelmisel aastal mitme kuu jooksul pärast vanemapalga lõppemist tööle minna, siis nõuab pere saamata jäänud palgasummat.

Vallavanem Aare Ets ütles, et lapsele on küll Pikavere lasteaias koht olemas, kuid pere nõuab siiski oma õigust, mille järgi lapsele pidanuks koha tagama Arukülas.

Raasiku vallasekretär Gunnar Nuuma täiendas: „Teiste valdade praktika on siiani näidanud, et puuduva lasteaia koha pärast vallale kohtus õigus ei jää. Küsimus on rohkem selles, kas kohus otsutab, et peame perele hüvitama nõutud summa või mitte.“

Käesolevast aastast maksab Raasiku vallavalitsus peredele, kelle laps ei saa õigel ajal lasteaia kohta, lapsehoiuteenuse eest hüvitist 100 eurot kuus.

Eelmine artikkelTulekahju Sõpruse väljakul
Järgmine artikkelArutelu Kuusalus – kas riigigümnaasium Ida-Harjusse või hoopis Tallinna piirile