Kuusalu valla kohalik toimetulekupiir jäi samaks

758

Kuusalu vallavolikogu kehtestas 2013. aastal sotsiaaltoetuste maksmisel arvessevõetavaks kohalikuks toimetulekupiiriks 228 eurot pereliikme kohta kuus. Sama suur oli see 2012. aastal. Ka kõigi vallalt makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad jäid samasugusteks nagu mullu.