Kuusalu valla eelarve kinnitatud

648

Kuusalu volikogu kinnitas kolmapäeva, 27. veebruari istungil valla 2013. aasta eel­arve, mille põhitegevuse tulud on 6 020 190 eurot, kulud 5 649 671 eurot. Investeeringuteks on eelarves 731 968 eurot. Laenude tagasimaksed ja kapitalirent on kokku 250 600 eurot. Füüsilise isiku tulumaksu laekumist on suurendatud 4 protsendi võrra, loodetakse saada 3 790 000 eurot. Maamaksu on eelarvesse kavandatud 320 000 eurot. Loodusressursside kasutamisest saadavat tulu planeeritakse 197 500 eurot. Sotsiaaltoetusteks on 310 542, haridusele 3 436 925, kultuuri- ja spordiüritusteks ning -toetusteks kokku 594 243, valitsemiskuludeks 573 620 eurot.