Kuu­sa­lu val­la ava­li­ke tee­de grei­der­da­jad va­li­tud

31
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das kut­se­te­ga han­ke val­la ava­li­ke tee­de grei­der­da­ja­te ehk höö­vel­da­ja­te va­li­mi­seks. Kut­se saa­de­ti kol­me­le et­te­võt­te­le – Henn Veer­la FIE, Kuu­sa­lu Veod OÜ ja OÜ Ve­les­ton. Han­ge oli jao­ta­tud piir­kon­da­de kau­pa nel­jaks osaks. An­di­nee­mest ku­ni Tam­mis­pea­ni, seal­hul­gas ka Ju­min­da ja Pä­ris­pea pool­saa­rel kok­ku 45 ki­lo­meet­ril val­la ava­li­kel kruu­sa­tee­del grei­der­dab OÜ Ve­les­ton, et­te­võ­te kü­sis ühe tun­ni tee­de grei­der­da­mi­se eest 75 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Kõn­nust Val­ge­jõe­ni ning Kol­ga­kü­las, Nõm­me­ves­kil ja Joa­ves­kil grei­der­dab kok­ku 30 ki­lo­meet­rit kruu­sa­teid FIE Henn Veer­la tun­ni­hin­na­ga 45 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Nii Re­hat­sest ku­ni Liia­pek­si ja Su­ru kü­la­ni, kok­ku 50 ki­lo­meet­rit, kui ka Saun­jast ku­ni Ko­da­soo ja Ka­ber­la ning Sal­mis­tu ja Sõit­me kü­la­ni, kok­ku sa­mu­ti li­gi 50 ki­lo­meet­ril esi­tas ain­sa pak­ku­mi­se ja tun­nis­ta­ti võit­jaks OÜ Kuu­sa­lu Veod tun­ni­hin­na­ga 80,64 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Han­ke­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, hal­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel ning tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks. Kuu­sa­lu val­la käe­s­o­le­va aas­ta ee­lar­ves on tee­de hool­du­seks 300 000 eu­rot, see sum­ma on nii kruu­sa­tee­de höö­vel­da­mi­seks kui ka lu­me lük­ka­mi­seks. Ma­dis Praks: „Tel­li­me kruu­sa­tee­de höö­vel­da­mist sõl­tu­valt sel­lest, mil­li­ne su­vi tu­leb ja vas­ta­valt kruu­sa­tee­de olu­kor­ra­le, et ava­li­kud val­la­teed olek­sid sõi­de­ta­vad.“

Eelmine artikkelNoor­te­vo­li­ko­gud te­gut­se­vad
Järgmine artikkelMAR­GUS KIRSS: „Kõi­ge enam kü­si­tak­se jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se koh­ta.“