Noor­te­vo­li­ko­gud te­gut­se­vad

27

Ani­ja ja Raa­si­ku val­las ha­ka­ti noor­te­vo­li­ko­gu­sid va­li­ma va­rem, Kuu­sa­lu val­las toi­mu­sid noor­te­vo­li­ko­gu­de va­li­mi­sed es­ma­kord­selt kaks aas­tat ta­ga­si. Hil­ju­ti olid Kuu­sa­lu val­las uued va­li­mi­sed, mil­le tu­le­mus­test an­tak­se tea­da lä­hia­jal.

Va­ra­se­ma­te noor­te­vo­li­ko­gu­de pu­hul sõl­tus nen­de toi­me­kus paljuski sel­lest, kui ak­tiiv­ne oli eest­ve­da­ja. Vii­mas­tel ae­ga­del on noor­te­vo­li­ko­gu­sid roh­kem kaa­sa haa­ra­tud ko­ha­li­kes­se te­ge­vus­tes­se. Ani­ja val­la­volikogu ja -valitsuse esindajad kohtuvad noor­te­ko­gu­ga re­gu­laar­selt, aru­ta­tak­se järgmise vallavolikogu istungi eelnõusid. Kuu­sa­lu noor­te­vo­li­ko­gu esin­da­jad kuu­lu­vad val­la­vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des­se.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu suu­ren­das tub­li­de koo­li­lõ­pe­ta­ja­te pree­miaid
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ava­li­ke tee­de grei­der­da­jad va­li­tud